Izglītības programmas

Izglītības programmas

Pasaulē vadošā mobilitātes programma profesionāļiem «Pioneers into Practice»

 • «Pioneers into Practice» ir izglītības un mobilitātes programma profesionāļiem, kurā apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, zinātnes institūti, valstiskās un nevalstiskās institūcijas.
 • Programma nodrošina darbseminārus un tiešsaistes apmācības par klimata pārmaiņu ietekmi un inovācijas sistemātisko pieeju, kouču atbalstu problēmsituāciju risinājumu meklēšanas prasmju uzlabošanai, darbu starpdisciplinārā komandā, izstrādājot risinājumu Latvijas uzņēmumu vai organizāciju vides problēmām.
 • Mobilitātes atbalstam tiek nodrošināta 2000 eiro stipendija, lai dodos četras līdz sešas nedēļas ilgā praksē kādā no vairāk nekā 200 «Pioneers into Practice» programmas dalībvalstu organizācijām Eiropā. Prakse paver pionieriem iespēju nonākt saskarē ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem no visas Eiropas.
 • Nacionālajā programmā tiek uzņemti 10 dalībnieki.
 • Dalībai programmā var pieteikties, aizpildot elektronisku anketu «Pioneers into Practice» mājaslapā.
Kā kļūt par klimata pionieri?

«Programma «Pioneers into Practice» piemērota tiem, kuri grib paplašināt savu redzesloku gan par klimata pārmaiņām, gan inovāciju radīšanas procesu, un ir gatavi veltīt laiku, lai kopā ar vēl vairākiem citu nozaru profesionāļiem radītu risinājumus klimata pārmaiņu izraisītām problēmsituācijām kādai no Latvijas pašvaldībām,» uzsver Santa Krastiņa, RTU Dizaina fabrikas «Climate-KIC HUB Latvia» projektu vadītāja.

«Šī ir izcila iespēja izkāpt no savas komforta zonas, iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, pieņemt izaicinājumus un nebijušus risinājumus! Tā ir lieliska pieredze, ka ļauj iegūt un stiprināt prasmes uz klimata pārmaiņu samazināšu vērstās aktivitātēs!» «Tas ir veids, kā padarīt dzīvi labāku, izvēloties ilgtspējīgu ekonomiku un politiku!» «Tā ir iespēja satikt ekspertus un dalīties zināšanās par klimata pārmaiņu bremzēšanu!» «Ja tev ir idejas, «Pioneers into Practice» ir iespēju sniegt savu ieguldījumu izpratnes vairošanā par klimata pārmaiņām!» Šādi «Pioneers into Practice» vērtē iepriekšējo sezonu dalībnieki.  

Buklets angļu valodā.

Ko programma piedāvā?

Programma ilgst no maija līdz novembrim.

Tā piedāvā profesionāļiem praktiskos darbsemināros un tiešsaistes apmācībās paplašināt savas zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, inovācijas sistemātisko pieeju, saņemt kouču atbalstu, lai uzlabotu problēmsituāciju risinājumu meklēšanas prasmes, darboties starpdisciplinārās komandās, lai izstrādātu risinājumus Latvijas uzņēmumu vai organizāciju vides problēmām. Programma nodrošina arī finansiālu atbalstu ceļošanai un izmitināšanai, lai varētu piedalīties četru līdz sešu nedēļu praksē kādā no dalībvalstu vadošajām organizācijām. Prakse paver pionieriem iespēju nonākt saskarē ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem no visas Eiropas.

Ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas un organizācijas, kuru interesēs tās jārisina, var būt visdažādākās. Līdz šim RTU Dizaina fabrika piedāvājusi klimata pionieriem risināt gan sabiedrisko organizāciju, gan Latvijas lielo pašvaldību vides izaicinājumus. 2017. gadā bija jāmeklē risinājumi biedrību «Ekodizaina kompetences centrs» un «homo ecos:» uzrādītām problēmām – kā bremzēt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmu un kā samazināt oglekļa dioksīda emisiju pašvaldībās. Savukārt 2018. gadā problēmsituācijas definēja Jelgavas un Valmieras pašvaldības. Jelgava aicināja risināt jautājumu par to, kā izmantojot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) datus, pielāgoties klimata pārmaiņām, bet Valmiera – kā popularizēt videi draudzīgu mazo un vidējo uzņēmējdarbību.

Iepazīties ar 2017. gada risinājumiem.
Plašāks ieskats «Pioneers into Practice 2018» dalībnieku pieredzē, praktizējoties ārvalstīs un risinot Valmieras un Jelgavas definētās problēmas.

Kā pieteikties dalībai?
Dalībai programmā var pieteikties, aizpildot elektronisku anketu «Climate-KIC» mājaslapā.
Kas var kļūt par klimata pionieri?

Dalībai programmā var pieteikties:

 • ja ir pieredze vai/un zināšanas, kas saistītas ar vides un klimata pārmaiņu izaicinājumiem;
 • ja ir interese palīdzēt rast risinājumus klimata pārmaiņu problēmsituācijām un kļūt par daļu no starpdisciplināras profesionāļu komandas (jāvelta vismaz 30–40h);
 • ja ir laiks un iespējas piedalīties visos programmas posmos;
 • ja ir labas angļu valodas zināšanas;
 • ja ir atvērtība un gatavība mācīties, dalīties zināšanās un ieguldīt laiku dalībai programmā.
Ko iegūst uzņēmumi un organizācijas no dalības «Pioneers into Practice»?

«Pioneers into Practice» ir iespēja arī Latvijas uzņēmumiem, izglītības iestādēm, zinātnes institūtiem, valsts un nevalstiskajām organizācijas uzņemt praksē profesionāļus no visas Eiropas un iegūt risinājumus, peejas, kas var palīdzēt turpmākai darbībai. 2018. gadā Latvija pirmo reizi nodrošināja prakses vietas ārvalstu profesionāļiem – vairāk nekā mēneši četri dažādu jomu speciālisti bija iesaistīti RTU Cēsu studiju un zinātnes centra un plānošanas uzņēmuma SIA «Grupa 93» darbā.

Prakses vietu izvēlas klimata pionieris, izvērtējot starptautiskos piedāvājumus.

Kas var uzņemt klimata pionierus?
Praktikantu uzņemšanai var pieteikties:
 • organizācijas, kam ir pieredze vai interese par klimata pārmaiņām un/vai ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni;
 • organizācijas, kas spēj nodrošināt dalībniekam darba uzdevumus un pārraudzību to izpildē;
 • organizācijas, kas var uzņemt praktikantus septembrī un oktobrī;
 • organizācijas, kas ir ieinteresētas paplašināt savu darbības tīklu, radīt jaunus uzņēmējdarbības risinājumus, stiprināt zināšanas un konkurences priekšrocības;
 • organizācijas, kas ir ieinteresētas izprast un apgūt inovācijas sistemātisko pieeju;
 • organizācijas, kas ir atvērtas un gatavas mācīties, dalīties zināšanās, izbaudīt dalību programmā, novērtējot win-win piedāvājumu.

Vasaras skola «Journey»

 • «Journey» ir lielākā vasaras skola klimata inovācijas un uzņēmējdarbības jomā, apvienojot visa līmeņa studentus no visas pasaules.
 • Trīs līdz piecu nedēļu laikā vasaras skolas dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt trīs Eiropas valstis, gūt starpkultūru pieredzi, zināšanas par klimata pārmaiņām un apgūt uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes, lai, strādājot starptautiskās starpdisciplinārās komandās, radītu videi draudzīgas biznesa idejas un tās prezentētu noslēguma nedēļā.
 • Paralēli norisinās astoņas vasaras skolas, iesaistot 18 Eiropas pilsētas, vairāk nekā 20 starptautiskos koučus un 100 sadarbības partnerus.
 • Vasaras skola notiek jūlijā.
 • Pieteikties dalībai iespējams «Journey» mājaslapā.

Programma jauniešiem «Young Innovators»

 • Programmas mērķauditorija ir 12 līdz 18 gadus veci jaunieši.
 • Programma piedāvā vairot jauniešu uzņēmējspējas un sociālās prasmes, kas saistītas ar klimata pārmaiņu un vides problēmu mazināšanu, iegūt jaunas zināšanas, attīstīt sistēmisko domāšanu un, sadarbojoties ar pašvaldībām, uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām, ietekmēt uz vietējās kopienas interesēm un jauniešu izaugsmi vērstu lēmumu pieņemšanu. Dalība programmā vairo skolēnu izpratni par atbildīgu patēriņu, aprites ekonomiku, klimata tehnoloģijām, mazoglekļa dzīvesveidu, kā arī pilsoniski aktīvu uzvedību.
 • Programmu īsteno RTU Dizaina fabrikas inovāciju un koprades kontaktpunkts «EIT Climate-KIC Hub» sadarbībā ar biedrību «Latvijas Mazpulki» un Latvijas Universitātes vadošo pētnieci Guntu Kalvāni.
 • «Young Innovators» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» programma. Šogad kopumā tajā plānots iesaistīt ap 10 tūkstošiem Eiropas skolnieku. Latvijas programma ir unikāla un tiek īstenota kā pilotprojekts, «Young Innovators» piedāvājot kā ārpusskolas aktivitāti. Citās Eiropas valstīs šīs aktivitātes īsteno skolas, integrējot mācību programmā. Arī Latvijā varētu tikt organizēti semināri skolotājiem, mudinot viņus vairāk izmantot sistēmisko domāšanu un sistēmas inovācijas.
 • Papildu informācija younginnovators.climate-kic.org
 • Rokasgrāmata skolotājiem un citiem izglītotājiem
 • Pieredzes stāsti un materiāli

Zinātne