Inovāciju granti studentiem

RTU SIG aktivitātes īsteno kopš 2019. gada, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunradi un uzņēmējspējas. No 2019. gada līdz 2022. gadam aktivitātes tika īstenotas projektā «RTU inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem»), savukārt no 2022. gada augusta tiek sākts projekts «Inovāciju granti jūrniecībā studējošajiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/006 «Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošajiem»). Visa līmeņa studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspējas, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātniski ietilpīgas biznesa idejas, saņemt stipendiju un atbalsta grantu.

Programmā «RTU Inovāciju granti studentiem» tiek īstenotas septiņas aktivitātes. Piedaloties tajās, studenti var saņemt stipendiju – 200 eiro mēnesī (bakalaura un maģistra līmeņa studenti) vai 228 eiro mēnesī (doktoranti). Lai pieteiktos stipendijai, studentam ir jābūt sekmīgam un bez studiju parādiem.

Zinātne