Zinātnes un inovāciju centrs

RTU Zinātnes un inovāciju centrā (ZIC) augsti kvalificētas ekspertu komandas kompetences satiekas ar izcilu tehnisko nodrošinājumu – vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijā un superskaitļošanas resursiem. Centrs attīsta studentu inovāciju un uzņēmējdarbības spējas, piedāvā inovatīvu produktu izstrādes pakalpojumus, kā arī aktīvi iesaistās vietēja un starptautiska mēroga inovāciju ekosistēmās.

Centra darbības mērķis ir nodrošināt RTU stratēģijas un ilgtspējīgas valorizācijas mērķu īstenošanu un izaugsmi, veicinot zinātnisko darbību un akadēmiskā personāla un studējošo iesaisti inovāciju radīšanas un zināšanu pārneses procesos, kā arī attīstot sadarbību ar industriju un zinātniskām institūcijām.

Zinātnes un inovāciju centru veido:
  • Dizaina fabrika;
  • Inovatīvu produktu izstrādes nodaļa;
  • Inovāciju ekosistēmu attīstības nodaļa;
  • Pētniecības aprīkojuma nodaļa.

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, radošās prasmes un uzņēmējdarbības spējas, Zinātnes un inovāciju centrā iekļauta Dizaina fabrika, kas ne tikai nodrošina atvērta tipa darbnīcas «theLAB» pieejamību, kā arī īsteno projektu «Inovāciju granti studentiem» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem»). Piemērotu programmu iemaņu veicināšanai un profesionālo kontaktu dibināšanai tajā atradīs visu līmeņu studenti.

Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas darbības fokusā ir efektīva inovatīvu augstas pievienotās vērtības produktu radīšana, kā arī esošu produktu un pakalpojumu izpēte un uzlabošana sadarbībā ar industriju un zinātniskām institūcijām.

Inovāciju ekosistēmu attīstības nodaļa veicina RTU iesaisti nacionālās un starptautiskās inovāciju un tehnoloģiju ekosistēmās, tostarp īstenojot Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) programmas, veicot izglītojošo darbu un atbalstot jaunuzņēmumus ilgtspējīgu biznesa ideju īstenošanā.

Pētniecības aprīkojuma nodaļa atbalsta zinātnes attīstību, nodrošinot modernu pētniecības aprīkojumu, un lepojas ar Augstas veiktspējas skaitļošanas jeb HPC centru, kas attīsta digitālo tehnoloģiju lietošanu pētniecībā.

Kontakti:
Zinātnes un inovāciju centra direktore Liene Briede

Ķīpsalas iela 6, Rīga

Dizaina fabrika

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, kopš 2016. gada RTU atrodas Dizaina fabrika – daļa no Design Factory Global Network tīkla. Tajā ir atvērta tipa darbnīca «theLAB».

Inovatīvu produktu izstrādes nodaļa

Komanda, kuras pārziņā ir efektīva inovatīvu augstas pievienotās vērtības produktu radīšana, apvienojot jaudīgus intelektuālos un tehniskos resursus.

Inovāciju ekosistēmu attīstības nodaļa

Īsteno vietēja un starptautiska mēroga izglītības, uzņēmējdarbības atbalsta, pētniecības un tīklošanās programmas, tostarp Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta zināšanu un inovāciju kopienu aktivitātes.

Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļa

Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļa nodrošina divas universitātei būtiskas funkcijas, proti, ievieš vienas pieturvietas aģentūras principu.