Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgas valorizācijas attīstību RTU, nodrošinot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, intelektuālā īpašuma aizsardzību un pārvaldību, veidojot vidi, kas attīsta un sekmē RTU radītu tehnoloģiju un zināšanu integrāciju industrijā un sabiedrībā, kā arī nodrošinot informācijas apmaiņu nacionālā un starptautiskā līmenī.

Centrs darbības virzieni: 

  • atbalstīt RTU zinātnieku iesaisti valorizācijas aktivitātēs; 
  • nodrošināt universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldību un aizsardzību;
  • veicināt tehnoloģiju un zināšanu pārneses attīstību, nodrošinot zinātnisko pētījumu rezultātu īstenošanu komerciāli pielietojamā veidā;
  • veidot sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī.
     

Kontakti

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra direktore Laila Eliņa
Āzenes iela 12–104, Rīga
www.inovacijas.rtu.lv


+371 26532002

Zinātne