RTU pētniecības centri un laboratorijas

Ceļu būvmateriālu laboratorija

Polimēru pārbaužu laboratorija

Muitas konsultatīvais centrs

Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorija

Būvmateriālu laboratorija

Silikātu materiālu testēšanas laboratorija

Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centrs

Vides tehnoloģijas laboratorija

Elektromehatronikas zinātniskās pētniecības laboratorija

Stikla un keramikas zinātniskās pētniecības laboratorija

Biomehānikas zinātniskās pētniecības laboratorija

Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorija

Plazmas procesu laboratorija

Augsttemperatūras sintēzes laboratorija

Elektroķīmijas laboratorija

Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija

Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija

Tehnogēnās vides drošibas zinātniskā laboratorija

BUNĪ zinātniski pētnieciskā laboratorija

Ēku un inženiertehnisko būvju zinātniskā laboratorija

Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija

Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija

Telpiskās un reģionālās attīstības plānošanas zinātniskā laboratorija

Biomedicīnas- un nano- inženierijas zinātniskā laboratorija

Biotekstilmateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija

Metināšanas procesu automatizācijas zinātniskās pētniecības laboratorija

Mašīnu un mehānismu dinamikas problēmu zinātniskā laboratorija

Svārstību sistēmu nelineāro efektu zinātniskā laboratorija

Betona mehānikas zinātniskā laboratorija

Zinātne