Žurnālu ietekmes rādītāji

Publikācijas tiek vērtētas arī pēc izdevuma ietekmes faktora, kurā tās publicētas. Informācija par žurnālu ietekmes faktora indeksiem atrodama vietnē Journal Metrics, kur apkopota salīdzinošā informācija par SCOPUS datubāzēs indeksētajiem resursiem.

Zinātne