Zinātnisko publikāciju klasifikācija

Zinātniskās publikācijas atspoguļo zinātnieka pētniecības darba rezultātus, kā arī sniedz informāciju citiem zinātniekiem un sabiedrībai par zinātniskajiem sasniegumiem attiecīgajā zinātnes jomā. Zinātnisks pētījums ir uzskatāms par pabeigtu, kad tā rezultāti ir publicēti.

Latvijas Zinātnes padome 2012. gada 28. novembra sēdē apstiprinājusi zinātnisko publikāciju klasifikāciju pēc to veidiem. Latvijas Zinātnes padomes zinātnisko publikāciju klasifikācija nepiedāvā zinātnisko publikāciju kvalitatīvo novērtējumu.

Zinātne