Raksti savu publikāciju!

Raksti savu publikāciju!

Kā izvēlēties žurnālu?

Gatavojot publikāciju ļoti svarīgi ir apsvērt, kādā izdevumā to iesniegt, īpaši pievēršot uzmanību šādiem jautājumiem:

 • Vai žurnāls, konferences materiāli ir iekļauti ISI WoS vai SCOPUS datubāzēs un kāds ir žurnāla ietekmes faktorsattiecīgajā zinātnes nozarē. Tas, ka žurnāls nav citējamības datubāzēs un tam nav uzrādīts IF, nenozīmē, ka tajā nevajadzētu publicēties. Daudzi brīvpieejas žurnāli ir salīdzinoši jauni un to pieteikšana un iekļaušana ISI Wos un SCOPUS datubāzēs prasa vairākus gadus. Tomēr jāatceras, ka Latvijas MK noteikumi paredz zinātnieka darba vērtēšanu pēc  publikāciju skaita, kas iekļautas ISI WoS un SCOPUS datubāzēs. (MK Noteikumi)
 • Vai žurnāls vai konferences materiāli iekļauti nozaru datubāzēs, tādās kā IEEE, Springer utml.
 • Vai redkolēģijas sastāvā ir savā jomā ievērojami zinātnieki?
 • Kas izdod žurnālu/izdevumu? Vai ir dota skaidra žurnāla kontaktinformācija?
 • Kāda ir žurnāla recenzēšanas kārtība?
 • Vai izdevums iznāk regulāri un noteiktajā laikā?
 • Meklējiet kādu no žurnāla  rakstiem pēc tā pilnā nosaukuma tiešsaistē Google, lai uzzinātu, vai žurnāls ir populārs. 
 • Vai izdevums paredz autortiesību nodošanu? (to nevajadzētu darīt publicējoties brīvpieejas žurnālā).
 • Vai jūs paturēsiet paralēlās publicēšanas tiesības (parallel publishing), ieteicams ar embargo periodu ne ilgāku par 6 mēnešiem.
 • Vai visiem žurnāla rakstiem tiek piešķirts DOI (digital object identifier) indekss DOI – zīmju virkne (digitāls identifikators), kurš tiek lietots objekta unikālai identificēšanai digitālajā vidē.
 • Vai izdevumā publicēti ievērojamu zinātnieku raksti?

Zinātne