Publikāciju un zinātniskā darba vērtēšana

Dati par to, kādā izdevumā zinātniskā publikācija izdota, cik daudz tā lasīta, kur un cik reizes citēta, ir noteicoši zinātnieku darba rezultātu vērtēšanā. Tas ir svarīgs zinātniskā darba rezultātu, produktivitātes vērtēšanas un salīdzināšanas kritērijs.

Datus par zinātnisko publikāciju citējamību sniedz citējamības datubāzes (saite uz sadaļu «Citējamības datubāzes»). Zinātnisko publikāciju kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus uzskaita, apkopo, sistematizē un analizē bibliometrija. //saite uz sadaļu Bibliometrija//

Universitāšu zinātniskā personāla publikāciju citēšana citos zinātniskos darbos kalpo par darba nozīmīguma rādītāju, kam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība un kas tiek ņemts vērā universitāšu reitinga sistēmās.

Vērtējot RTU zinātniskā personāla zinātniskās darbības kvalitāti, publikācijas tiek iedalītas trīs kategorijās, ņemot par pamatu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus

A – pilnu rakstu zinātniskās publikācijas, kas ir publicētas periodikā vai konferenču sēriju (notiek vismaz otro reizi) rakstu krājumos un ir iekļautas ISI Web of Science, SCOPUS vai A&HCI, vai SSCI datubāzēs; zinātniskās monogrāfijas, kas minētas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos, un šie darbi ir citēti (izņemot pašcitēšanu) zinātniskajā literatūrā; pārdotās licences, kuru aizsardzība nodrošināta ar know-how (zinātība), vai izmantojot starptautisko (PCT), Eiropas vai nacionālo pieteikumu iesniegšanas procedūru šādās valstīs: Vācija, Spānija, Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Čehija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna, un par kuru saņemts patenta pieteikuma pozitīvs patentmeklējuma ziņojums (saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu, izgudrojums atbilst patentspējas kritērijiem), kopskaits.

B – pilnu rakstu zinātniskās publikācijas, kas ir publicētas periodikā un konferenču rakstu krājumos un ir iekļautas ISI Web of Science, SCOPUS vai A&HCI, vai SSCI datubāzēs; zinātniskās monogrāfijas, kas minētas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos; patentu pieteikumi, kuri reģistrēti, izmantojot starptautisko (PCT), Eiropas vai nacionālo pieteikumu iesniegšanas procedūru šādās valstīs: Vācija, Spānija, Lielbritānija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Polija, Čehija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Krievija, ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna, un par kuru saņemts patenta pieteikuma pozitīvs patentmeklējuma ziņojums (saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu izgudrojums atbilst patentspējas kritērijiem), kopskaits (neskaitot A).

C – zinātniskās publikācijas, kas publicētas anonīmi recenzētos izdevumos un indeksētas starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskajos izdevumos, vai Latvijā pieteikti patenti (neskaitot A un B).

Zinātne