Publikāciju un zinātniskā darba vērtēšana

Viens no zinātnieku darba rezultātu un ietekmes vērtēšanas un salīdzināšanas kritērijiem ir dati par to, kādā žurnālā publicētas un kādā datubāzē indeksētas pētnieka publikācijas, kā arī to citējamība.

Dati par pētnieku publikāciju skaitu un citējamību tiek iekļauti RTU struktūrvienību atskaitēs par zinātniskā darba rezultātiem un apkopoti RTU atskaitē Izglītības un zinātnes ministrijai. Ik gadu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem tiek aprēķināts un piešķirts bāzes finansējums, kura apjomu nosaka Ministru kabineta kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1316; Rīgā 2013. gada 12. novembrī (prot. Nr.60 63.§).

Pamatojoties uz šiem MK noteikumiem  RTU Zinātnes padome apstiprinājusi bāzes finansējuma sadales metodiku RTU struktūrvienībām.

Nolikums par zinātniskās darbības bāzes finansējuma sadales metodiku RTU struktūrvienībām (pieejams tikai ORTUS lietotājiem).

Zinātne