«ORCID - RTU»

Aicinām pētniekus reģistrējieties ORCID sistēmā, lai sasaistītu savas pētniecības rezultātus ar sevi un atšķirtu tos no citiem  līdzīgiem! ORCID identifikators nodrošinās iespēju viegli un ilgtspējīgi pievienot Jūsu identitāti savām publikācijām, projektiem un citiem pētniecības objektiem, piemēram, datu kopām, iekārtām, patentiem, eksperimentiem, utt. Savā ikdienā, kā arī sadarbojoties ar dažādām zinātniskajām institūcijām, vai mainot darba vietu, pētnieks saskaras ar daudzām informācijas sistēmām, kurā ir jāievada savas pētniecības rezultāti, ievadot datus atkal un atkal, un patērējot vērtīgo laiku administratīvajiem uzdevumiem. ORCID atrisina šo problēmu. Reģistrēties iespējams 30 sekunžu laikā.

Rīkojums par RTU akadēmiskā personāla reģistrēšanos ORCID identifikatoru sistēmā

 

Zinātne