ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

ORCID ir vispasaules atvērta, bezpeļņas organizācija, kas dibināta ar mērķi izveidot un uzturēt pasaules pētnieku unikālo identifikatoru reģistru un pārskatāmu metodi, kā sasaistīt pētniecisko darbību un rezultātus ar pētnieku identifikatoriem pastāvošajās autoru identifikācijas datu sistēmās, tādās kā: Clarivate Researcher ID, RePEc autoru profils, Scholar Universe, SCOPUS Author ID u.c. ORCID nav piesaistīts nevienai pētniecības nozarei, zinātniskajai institūcijai vai valstij. ORCID identifikators tiek izveidots vienu reizi un ir kopā ar pētnieku visu karjeru, mainoties darba vietām un e-pasta adresēm.

ORCID identifikators nodrošina iespēju viegli un ilgtspējīgi pievienot savu identitāti savām publikācijām, projektiem un citiem pētniecības objektiem, piemēram, datu kopām, iekārtām, patentiem, eksperimentiem, utt.

Reģistrējoties ORCID,

  1. pētnieki iegūst unikālu identifikatoru, kas līdzīgi personas pasei nodrošina personas atpazīstamību starp daudzām citām personām ar līdzīgiem vai vienādiem vārdiem un uzvārdiem, un apkopo un pārvalda informāciju par pētnieku zinātniskajām publikācijām un cita veida akadēmiskās darbības rezultātiem;  
  2. pievienojot informāciju par savu darbību, pētnieks var integrēt informāciju par savām publikācijām no SCOPUS, ISI WOS, Google Scholar un citām datubāzēm.  

Pētnieki uzrāda ORCID identifikatoru, iesniedzot publikācijas izdevējiem, piesakoties uz grantiem, un jebkurā atskaitē par savu darbu.
RTU pētnieki var bez maksas reģistrēties gan ORCID mājaslapā, gan ORTUS portālā.

 

«ORCID - RTU»

Aicinām pētniekus reģistrējieties ORCID sistēmā, lai sasaistītu savas pētniecības rezultātus ar sevi un atšķirtu tos no citiem  līdzīgiem! ORCID identifikators nodrošinās iespēju viegli un ilgtspējīgi pievienot Jūsu identitāti savām publikācijām, projektiem un citiem pētniecības objektiem, piemēram, datu kopām, iekārtām, patentiem, eksperimentiem, utt.

Jautājumi un atbildes

Šajā sadaļā var uzzināt biežāk uzdotos jautājumus par ORCID sistēmu unatbildes uz tiem.

Zinātne