ORCID

ORCID – Pētnieku un līdzautoru brīvpieejas identifikatoru sistēma

ORCID ir atvērta, bezpeļņas organizācija, kas dibināta ar mērķi izveidot un uzturēt pētnieku unikālo identifikatoru reģistru un pārskatāmu sistēmu, kas sasaista pētniecisko darbību un tās rezultātus ar unikāliem digitālajiem pētnieku identifikatoriem. ORCID nav piesaistīta nevienai pētniecības nozarei, zinātniskajai institūcijai vai valstij.

ORCID nodrošina divas galvenās funkcijas: (1) reģistru unikālu identifikatoru iegūšanai un pētniecības rezultātu un datu pārvaldībai; (2) API starpsistēmu komunikācijas un autentifikācijas atbalstam.

Pētnieks, reģistrējoties ORCID sistēmā, iegūst unikālu digitālo identifikatoru, kas paliek nemainīgs, mainoties piederības institūcijai, e-pasta adresei,  vai uzvārdam. ORCID digitālais identifikators novērš pārpratumus identisku vārdu un uzvārdu gadījumos, dažādu vārdu un uzvārdu rakstības gadījumā, vai tamlīdzīgās situācijās. ORCID sistēma vienlaikus ir brīvpieejas savienojošs mehānisms starp jau pastāvošajām autoru identifikācijas datu sistēmām, tādām kā SCOPUS, WOS, u.c.  ORCID sistēma ļauj importēt datus par savām publikācijām no SCOPUS, WOS un citām datu bāzēm un sistēmām – dati nav atkārtoti jāievada.  

Starptautiskās finansējošās institūcijas un organizācijas izgūst no ORCID nepieciešamo informāciju par pētnieka publikācijām un zinātnisko darbību.

2015.gadā RTU parakstīja licences līgumu ar ORCID, kas ļauj mūsu darbiniekiem, akadēmiskajam personālam un doktorantiem reģistrēties ORCID identifikatoru sistēmā un iegūt unikālo ID numuru.

Reģistrējies šeit

«ORCID - RTU»

Aicinām pētniekus reģistrējieties ORCID sistēmā, lai sasaistītu savas pētniecības rezultātus ar sevi un atšķirtu tos no citiem  līdzīgiem! ORCID identifikators nodrošinās iespēju viegli un ilgtspējīgi pievienot Jūsu identitāti savām publikācijām, projektiem un citiem pētniecības objektiem, piemēram, datu kopām, iekārtām, patentiem, eksperimentiem, utt.

Jautājumi un atbildes

Šajā sadaļā var uzzināt biežāk uzdotos jautājumus par ORCID sistēmu unatbildes uz tiem.

Zinātne