Izdevums «RTU zinātniskie raksti»

RTU akadēmiskā un zinātniskā personāla zinātnisko pētījumu rezultāti publicēti izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālos šādās jomās:

RTU izdevumu noformēšanas noteikumi

RTU žurnālu izvērtēšanas komisija

Zinātne