Institūciju zinātniskā darba rezultātu analīzes rīks SciVal

SciVal ir rīks, kas, pamatojoties uz SCOPUS datubāzēs indeksētajām publikācijām, ļauj veikt pasaules institūciju pētniecības darba rezultātu analīzi un salīdzināšanu no dažādiem skatu punktiem, kā arī noteikt institūciju prioritārās jomas un aktuālās pētniecības jomas pasaulē.  Ar SciVal palīdzību iespējams atrast starptautiskos sadarbības partnerus un potenciālos finansējuma avotus.

Zinātne