«ISI Web of Science» datubāze

ISI Web of Science

Web of Science ir kompānijas Thomson Reuters datubāze, kura sniedz piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kā arī ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

Web of Science – datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju.

Web of Science datubāzē pieejama informācija no 1990. gada, un tā sastāv no vairākām citēšanas indeksu datubāzēm.

Piekļuve datubāzei Latvijā: Latvijas Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā un tās filiālēs.

ISI Web of Science datubāzē indeksētie žurnāli

Zinātne