Plaģiātisms

Plaģiātisms

Plaģiāts – sveša darba vai idejas pilnīga vai daļēja piesavināšanās, uzdodot to par savu un nenorādot patieso autoru.

Sveša darba nekorekta lietošana var būt gan autortiesību pārkāpums, gan lasītāja maldināšana, kas izpaužas, piemēram, nedodot iespēju tam nošķirt darba autora devumu no tā izmantotās literatūras autoru devuma.

Plaģiāts var būt gan apzināta negodīguma, gan paviršības, gan neinformētības rezultāts.

Plaģiāts tiek uzskatīts par nopietnu pārkāpumu. Viens no iemesliem, kas ir tā nepieņemamības pamatā – persona, kas nodarbojas ar plaģiātu, piesavinās cita autora, viņa darba radītāja statusu. Lai gan īstajam autoram viņa tiesības uz savu veikumu šādas darbības neatņem, tomēr problēma ir tajā, ka arī plaģiētājs pretendē uz tieši tādu pašu statusu, kāds ir autoram – taču starp viņiem un viņu radīšanas praksēm ir būtiska atšķirība.

Plaģiāts var izpausties divās formās: valodā un informācijā. Abas formas ir nopietns pārkāpums: pirmā bez atļaujas piesavinās autora izvēlētos vārdus, otra – autora idejas un informāciju. Valodas plaģiāts izpaužas, piemēram, gadījumos, kad darba autors gan norāda, no kurienes ņemta ideja, uz kuru tas atsaucas, taču šī ideja nav pārstāstīta saviem vārdiem, un atsauce arī nav noformēta kā citāts.

Plaģiāts var izpausties gan šķietamos sīkumos – piemēram, nelietojot pēdiņas, kad tiek citēts kāds avots; imitējot pārstāstu, kaut patiesībā tiek pārkopēts citāts; nenorādot izmantoto avotu; pārņemot kādu ideju bez attiecīgas norādes. Plaģiāts var būt gan nolaidība, gan tīša darbība labuma iegūšanai, izmantojot citu cilvēku darbus un pienācīgi uz tiem neatsaucoties.

Ja plaģiāts tiek konstatēts, vairs nav svarīgi, vai apsūdzētais šādas darbības ir veicis apzināti vai neapzināti. 

*Materiāla gatavošanā izmantots autora J. Buholca pētījums «Plaģiāts akadēmiskā vidē».

«Ceļvedis attiecībā uz plaģiātismu un tā novēršanu»

Neskaidrību gadījumā jautā Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļā: 67089850

Zinātne