Autortiesības

Rīgas Tehniskajā universitāte nodrošina tās darbinieku intelektuālā īpašuma tiesisko aizsardzību un efektīvu izmantošanu saskaņā ar RTU Intelektuālā īpašuma politiku, kas  balstās uz šādiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

Vienošanās par autora atsavināmo tiesību nodošanu un izmantošanu (izdevuma «RTU zinātniskie raksti» žurnāli):

Zinātne