Atsauces

«Ikviena zinātniskā publikācija satur autora atsauces uz citu autoru idejām, viedokļiem un atklājumiem. Atsaukties nepieciešams tikai uz tām publikācijām, kuras devušas būtisku ieguldījumu problēmas izpētē, jeb arī parāda iespējamās problēmas risinājumu attīstības tendences. Parasti nav pieņemts atsaukties uz nepublicētiem materiāliem, atskaitēm, konferenču ziņojumiem. Zinātniskajās publikācijās necitē rakstus zinātniski populāros izdevumos.»  M. Kļaviņš. Pētnieciskā darba rezultātu noformēšana. Rīga: LU, 2005. 46 lpp.

Atsauču (Literatūras saraksta) noformēšanas galvenais noteikums: jāiekļauj atsauce uz ikvienu domu, apgalvojumu vai viedokli, ko autors aizņēmies no cita autora darba, neatkarīgi no tā, vai tas ir citēts vārds vārdā vai tikai pieminēts.

Publikācijas autora pienākums ir precīzi norādīt informācijas avotu un autoru. Pareizi noformēts citāts informē lasītāju par to, kādus avotus autors izmantojis rakstot publikāciju, palīdz lasītājam sameklēt citēto materiālu, nodrošina autorības atzīšanu.

Autora un avota apzināta nepieminēšana ir uzskatāma par plaģiātismu, un tas ir nopietns pārkāpums, kas nav pieļaujams.

Atsauču noformēšanas stili

Pastāv dažādi atsauču noformēšanas stili – noteikta norādījumu sistēma, kuras pamatā ir divi elementi:

  • Atsauce tekstā (autors, datums vai zemteksta piezīmes);
  • Literatūras saraksts jeb bibliogrāfija.

Katram noformēšanas stilam ir sava izcelsme un iezīmes. Atsevišķās zinātnes nozarēs pieņemti savi atsauču noformēšanas stili, citās pieļaujams lietot dažādus stilus.

Galvenais nosacījums noformējot atsauces zinātniskajā publikācijā ir nejaukt stilus un konsekventi ievērot vienu stilu.

Latvijā publicētajiem izdevumiem pieņemts lietot ISO 690:210 (piemēri latviešu valodā LVS ISO690 210) vadlīnijas bibliogrāfiskām norādēm un atsaucēm informāciju resursos.

Stila izvēle

Atsauču noformēšanas stila izvēle atkarīga no tā, kur publikācija tiks iesniegta. Pirms sākat rakstīt publikāciju, uzziniet, kādu atsauču noformēšanas stilu lietosiet. Atsauču noformēšanas stila izvēle atkarīga no tā, kur publikācija tiks iesniegta:  

  • Ja tas ir bakalaura, maģistra, vai promocijas darbs, konsultējieties ar darba vadītāju;
  • Gatavojot publikāciju konkrētam žurnālam, ievērojiet žurnāla prasības attiecībā uz atsauču noformēšanu, kas parasti atrodami attiecīgā žurnāla tīmekļa vietnē.   

Visplašāk lietotie stili

Inženierzinātnēs: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) stils.

Matemātikā, inženierzinātnēs, fizioloģijā un medicīnā: ACS (American Chemical Society), AIP (American Institute of Physics), AMS style (developed for the American Mathematical Society) stils.

Medicīnā: APA (American Medical Association), Vancouver stils.

Humanitārajās zinātnēs: Chicago, Harvard, MLA, MHRA stils.

Atsauču noformēšanas rīki

Programma MS Word

Dažādu rīku salīdzinājuma tabula

Zinātne