«Open Access» resursi

«Open Access» resursi var būt:

 • recenzējami e-žurnāli;
 • recenzēti žurnālu raksti;
 • nerecenzēti pre-printi, kurus autori vēlas publicēt, lai saņemtu komentārus un informētu kolēģus par jaunākajiem atklājumiem zinātnē u. c.;
 • Disertācijas, konferenču tēzes u. c.;
 • Jebkurš cits resurss digitālā veidā – mācību kurss, mūzika, attēli, multimediju darbi, programmatūra u. c.

Publikācijas «Open Access»/brīvpieejas žurnālos

Autori vai autortiesību īpašnieki piešķir visiem lietotājiem brīvas, neatsaucamas, visā tīmeklī izplatītas piekļuves tiesības un licenci rakstu kopēt, izmantot, izplatīt, veidot un izplatīt atvasinātus darbus jebkurā digitālā vidē, jebkuriem mērķiem, ievērojot autortiesības, kā arī tiesības izdrukāt neliela skaita kopijas personīgai lietošanai.

DOAJ – piedāvā bezmaksas pieeju zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem dažādās zinātņu jomās un valodās: www.doaj.org

Institucionālais repozitorijs (IR)

Institucionālais repozitorijs – tiešsaistes vietne kādas – parasti pētnieciskas – institūcijas, intelektuālā darba rezultātu apkopošanai un izplatīšanai digitālā formātā, nodrošinot to pārvaldību, ilglaicīgu saglabāšanu un pieejamību.

Universitātes institucionālajā repozitorijā parasti iekļauj:

 • zinātniskus rakstus (recenzētus, nerecenzētus, publicētus, nepublicētus), žurnālus;
 • disertācijas, konferenču materiālus, monogrāfijas vai to daļas u. c.;
 • var iekļaut arī citus dokumentus, piemēram, administratīvos dokumentus, kursu un mācību materiālus, darba materiālus, pētniecības atskaites u. c.

OpenDOAR – apkopo detalizētu informāciju par «Open Access» repozitorijiem, nodrošina meklēšanas iespējas visos repozitorijos vienlaicīgi un katrā repozitorijā atsevišķi.

«Open Access» institucionālā repozitorija galvenie uzdevumi

 • Nodrošināt globālu pieejamību tiešsaistē institūcijas zinātniskajai pētniecībai;
 • Popularizēt institūcijas zinātniskos sasniegumus;
 • Samazināt zinātnisko darbu izdošanas izdevumus;
 • Palīdzēt institūcijas zinātniskās pētniecības darba novērtēšanā un administrēšanā;
 • Uzkrāt vienkopus visus institūcijas digitālā satura dokumentus;
 • Nodrošināt brīvu pieeju institūcijas pētniecībai;
 • Krāt un saglabāt citus institūcijas digitālos materiālus – nepublicētos dokumentus, «pelēko» literatūru.

Zinātne