RTU žurnālu izvērtēšanas komisija

Žurnālu izvērtēšanas komisija izveidota, lai izvērtētu izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālu atbilstību citējamības datubāzu atlases kritērijiem un konsultētu žurnālu redkolēģijas.

Komisijas nolikums

Sastāvs:

Tālis Juhna, zinātņu prorektors – komisijas priekšsēdētājs;

Gatis Bažbauers, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes asociētais profesors  – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

Kārlis Agris Gross, Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadošais pētnieks;

Mārīte Kirikova, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesore; 

Nadežda Kuņicina, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vadošā pētniece; 

Pēteris Misāns, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes profesors;

Andris Ozols, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors

Valērijs Skribāns, Inženierekonomikas un vadības fakultātes vadošais pētnieks;

Sandra Treija, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes asociētā profesore;

Valentīna Urbāne, Darba un civilās aizsardzības institūta profesore;

Jānis Vība, Transporta un mašīnzinību fakultātes profesors.

Kontaktpersona: 
Daina Ostrovska, tālr. +371 67089850, e-pasts: .

Zinātne

_