RTU zinātnisko žurnālu iesniegšanas kārtība

Dokumenti, kas jāiesniedz RTU Izdevniecībā

Izdošanas saskaņošana

RTU Izdevniecība zinātniskos žurnālus elektroniskā veidā publicē *.pdf formātā. Zinātnisko žurnālu drukātās versijas iespējamas B5 vai A4 formātos.

Balstoties uz pasūtījuma veidlapā norādīto informāciju un izvērtējot žurnāla  iespējamo apjomu, RTU izdevniecība atbilstoši cenrādim sagatavo žurnāla izdošanas tāmi, ko nosūta saskaņošanai žurnāla atbildīgajam redaktoram vai struktūrvienības vadītājam.

Publikāciju iesniegšanas procedūra

Publikācijām (tālāk tekstā – Rakstiem), kas ir iesniegtas RTU Izdevniecībā iepriekš jābūt pārbaudītām ar iThenticate teksta salīdzināšanas rīku. Precīzāka informācija par pieeju sistēmai, rakstot uz e pastu .

Katram rakstam, kas iesniegts Izdevniecībā, žurnāla redkolēģija nodrošina vismaz divas recenzijas, no kurām ne mazāk kā viena ir ārzemju recenzenta recenzija. Recenzentiem ir jābūt nozares atzītiem zinātniekiem. Recenzenti un autors nevar būt vienā darba vai ģimenes attiecībās, nevar būt (agrāk un pašlaik) kopējas publikācijas vai pētnieciskie projekti un cits interešu konflikts. Recenzentiem un autoriem ir jāievēro COPE vadlīnijas. Institucionālajiem žurnāliem pieļaujams piesaistīt recenzentus neatkarīgi no valsts un zinātniskās institūcijas piederības. Recenzēšanas procesu pārvalda atbildīgais redaktors atbilstoši “RTU Izdevniecības ētikas vadlīnijām” un nodrošina Rakstu recenzēšanu saskaņā ar zinātniskā žurnāla politikā paustajiem recenzēšanas principiem.

Atbildīgajiem redaktoriem, kas izmanto Open Journal sistēmu (OJS) jāpiesaista sistēmai Izdevniecības projektu vadītājs un jāinformē par iesniegtiem rakstiem.

Atbildīgajiem redaktoriem, kas rakstus Izdevniecībā iesūta, izmantojot e-pasta starpniecību, faila nosaukumu vēlams veidot tādu, lai tas būtu viennozīmīgi saistīts ar zinātnisko žurnālu un rakstu (žurnāla abreviatūra, gads, sējums (numurs), raksta nr. pēc izvēles, autora uzvārds).

Piemēram, Environmental and Climate Technologies, 2018, vol. 22, Jānis Kalniņš faila nosaukums jānoformē šādi: ECT_2018_22_R14_Kalnins.docx
Attiecīgā raksta pielikums ar attēliem jānoformē šādi: ECT_2018_22_R14_Kalnins_SF.zip (SF – Supplementary Files)

Žurnāla zinātniskā raksta pamatinformācija

Zinātniskā raksta pirmajā lappusē autori norāda un Izdevniecība iztrūkstošo pievieno:

 • žurnāla nosaukumu;
 • raksta nosaukumu;
 • autoru vārdus, piederības institūcijas;
 • autora ORCID numuru (ja ir pieejams);
 • atslēgvārdus;
 • kopsavilkumu;
 • izdošanas gadu, sējumu, numuru, lappuses;
 • digitālā objekta identifikatoru (DOI);
 • raksta iesniegšanas datumu, raksta akceptēšanas datumu;
 • korespondējošā autora e-pastu;
 • izmantotās licences tekstu;
 • izdevēju.

Papildus ieteicams norādīt:

 • ISSN numuru;
 • pilnu atsauci uz rakstu.

Publikāciju, attēlu, grafiku, formulu iesniegšana un noformēšana

 • Publikācijas iesniedz Word, Adobe PDF vai LaTeX formātos, vēlams izmantot programmatūras jaunākās versijas.
 • Attēlus, fotogrāfijas, ekrānšāviņus un citus rastra failus iesniedz atsevišķi no raksta .jpg, .png, vai .tiff formātos. Tos var arhivēt, piemēram *.zip failā. Attēlu faila lielums ir vismaz 600–700 kB un 300 dpi izšķirtspēju.
 • Grafikus, shēmas, diagrammas u.c. vektorgrafikas elementus iesūta izmantotās programmatūras formātos excel, publisher. Grafikiem Word dokumentā jābūt aktīviem, tie nevar būt iekopēti kā bildes.
 • Attēlos, grafikos, tabulās vēlams izmanot Times New Roman fontu ar burtu lielumu no 8 pt līdz 10 pt.
 • Formulām jābūt rakstītām izmantojot formulu redaktoru. Ieteicams izmantot MathType programmu, kas ir pieejama par brīvu 30 dienas. Formulām jābūt rediģējamām.
 • Pamattekstā nav ieteicams izmantot formulu redaktoru mainīgo definēšanai.
 • Ja autors izmanto specifisku fontu rakstā, autoram ir jānodrošina, lai fonta stila fails ir pieejams Izdevniecībai.
 • Mērvienību noformējumam jābūt atbilstoši NIST standartam, literatūras sarakstam atbilstoši APA vai IEEE standartiem, DOI saites atbilstoši Crossref rekomendācijām.
 • Literatūras saraksta noformēšanai RTU Izdevniecība iesaka izmantot Mendeley rīku vai Word iebūvētu atsauču rīku.

Zinātne

_