Pakalpojumi

RTU Izdevniecības pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena par vienību, EUR Sarežģītības koeficients*
1. Literārā rediģēšana latv. val. A4 lapa (2,5 tūkst. zīmes) 2,0 1 -- 5
2. Literārā rediģēšana angļu val. A4 lapa (1,8 tūkst. zīmes) 2,5 1 -- 5
3. Zinātniskā rediģēšana latv. val./angļu val. A4 lapa (2,5 tūkst. zīmes) Pēc vienošanās  
4. Tehniskā rediģēšana (fizikālo lielumu un formulu noformēšana) A4 lapa (2,5 tūkst. zīmes 2,0 1 -- 6
5. Datormaketēšana (InDesign programmatūra) Izdevuma 1 lpp. (neatkarīgi no formāta) 1,0 1 -- 6
6. Korektūra latv. val. Izdevuma 1 lpp. (neatkarīgi no formāta) 0,7 1 -- 5
7. Korektūra angļu val. A4 lapa (1,8 tūkst. zīmes) 1,0 1 -- 5
8. Attēlu skenēšana, apstrāde 1 gab. 1,0 1 -- 6
9. Vāka dizaina izstrāde 1 gab. 50,0 1 -- 6
10. Attēlu, grafiku zīmēšana 1 gab. 2,0 1 -- 6
11. Zinātniska raksta atsauču pārbaude 1 raksts 10,0 1 -- 3
12. Tulkošana A4 lapa (1,8 tūkst. zīmes) 5,0 1 -- 6
13. Teksta ievadīšana (latv.val.) A4 lapa (2,5 tūkst. zīmes) 0,8 1 -- 3
14. Izdrukas uz papīra (pauspapīra) formāta A4 Lpp. 0,07 1 -- 2
15. Reklāmas maketēšana un izvietošana RTU Izdevniecības izdevumos Gab. Pēc vienošanās  
16. Recenzēšana A4 lapa (2,5 tūkst. zīmes) Pēc vienošanās  
17. ZRK recenziju, autoru apliecinājumu verificēšana 1 raksts 10 1 -- 3
18. ZRK sagatavošana elektroniskai publicēšanai (doi piešķiršana, crossref un crosscheck veikšana) 1 raksts 10 1 -- 3
19. Arhivēšana** St. 6,25

  

! Cenas norādītas ar iekļautiem nodokļiem.

* Sarežģītības koeficientu nosaka RTU izdevniecības vadītāja (vadītājas vietniece)

**Arhivēšana – gatavo failu sagatavošana formātā, kas ļauj pirms atkārtotiem metieniem veikt labojumus.

RTU struktūrvienību pasūtījumam nepiemēro PVN.

Ārējiem pasūtījumam piemēro PVN.

Zinātne