Autotransporta inženierija

.
.
Autotransporta inženierija

Studiju programma paredzēta autotransporta inženieru sagatavošanai, kuri ir autotransporta tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādātāji, ieviesēji, un vadītāji. Studiju programma ietver autotransporta specializējošos, mehānikas un mašīnbūvniecības inženiertehniskos, transporta, uzņēmējdarbības un vispārizglītojošos studiju kursus. Studiju programma atbilst profesijas standarta "Autotransporta inženieris" prasībām.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
60 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Juris Kreicbergs, Docents (praktiskais)
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga, Daugavpils

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds autotransportā / autotransporta inženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 180 - Pilna laika klātienes
€ 2 540 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
270
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura izglītību autotransporta nozarē, lai sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes autotransporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas autotransporta nozare un Latvijas darba devēji;
- sniegt visaptverošas autotransporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un atsevišķas augstāko sasniegumu zināšanas un veicināt šo zināšanu kritisku izpratni;
- veidot prasmes izstrādāt, ieviest un pilnveidot autotransporta ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas;
- attīstīt spējas īstenot un vadīt autotransporta sistēmu izveidošanas un pilnveidošanas pasākumus un radīt inovācijas.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt autotransporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un augstāko sasniegumu zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni;
- spēj izstrādāt, ieviest un pilnveidot autotransporta projektēšanas, konstruēšanas, ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas;
- spēj veikt profesionālo izglītošanu un profesionālās apmācības programmu veidošanu autotransporta jomā;
- spēj veicināt, īstenot un vadīt autotransporta sistēmu attīstības un pilnveidošanas pasākumus un inovācijas;
- spēj pielietot zināšanas integrētas un līdzsvarotas automobiļu transporta sistēmas izveidošanā, pilnveidošanā un vadībā;
- spēj parādīt autotransporta nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Karjera

Autotransporta inženieris var strādāt transporta, ražošanas un projektēšanas uzņēmumos un organizācijās, pētniecības un izglītības iestādēs, kā arī uzņēmumos un organizācijās, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumu, transportlīdzekļu tehniskās ekspluatācijas, remonta, tirdzniecības, autosporta un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanas un uzlabošanas darbu organizāciju, veikšanu, vadību un uzraudzību.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas