Viegli lasīt

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir vadošā tehniskās augstākās izglītības un zinātnes iestāde Latvijas Republikā.

RTU dibināta 1862. gada 14. oktobrī, un tā ir pirmā augstākās izglītības iestāde Latvijas teritorijā.

RTU inženierus sagatavo četrās fakultātēs, vienā institūtā un studiju kursu uzsākšanas četros reģionālajos centros.

Augstskolai ir Rīgas Biznesa skola, RTU Latvijas Jūras akadēmija un Inženierzinātņu vidusskola. Maģistra studijas notiek arī BALTECH studiju centrā.

Pēc vidusskolas pabeigšanas studijas RTU notiek akadēmiskā gada ietvaros. Akadēmiskais gads sastāv no diviem semestriem - rudens un pavasara, tie sastāv no 16 studiju nedēļām.

Katra semestra noslēgumā ir eksāmenu sesija. Tajā tiek vērtētas studenta zināšanas, kuras apgūtas semestra laikā.

Studentu darba apjoma mērvienība ir kredītpunkti, studenti var saņemt un pretendēt uz stipendijām.

Universitāte