Žurnāls «Innovation»

Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izdevusi žurnālus «Innovation». Tā mērķis ir parādīt zinātnisko atklājumu komercializācijas veiksmes stāstus, kā arī izpētīt zinātnieku un uzņēmumu spēju sadarboties.

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšnosacījums ir produktivitātes pieaugums – izaugsmei jābalstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti un inovāciju, šādi definējusi Ekonomikas ministrija. Zinātnes un uzņēmēju kopdarbā jau šobrīd rodas inovatīvi un radoši, globālajā tirgū konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi. Vienlaikus pastāv uzskats, ka uzņēmēji un zinātnieki runā atšķirīgās valodās, bizness neizprot pētnieciskā atklājuma nozīmīgumu, pētnieki nespēj atrisināt uzņēmumu problēmas. Vai tā ir taisnība? Vai sadarbība patiesi ir kūtra? Kas to bremzē un kas veicina? Ko abas puses iegūst no sadarbības? Kāds labums no tās ir tautsaimniecībai? Kad sadarbības augļus var baudīt sabiedrība? Vai katrs zinātnieks var būt veiksmīgs uzņēmējs un vai tas vispār ir vajadzīgs? Atbildes uz šiem jautājumiem tiks meklētas jaunajā žurnālā «Innovation».

Arhīvs:

Žurnāls «Innovation», Nr. 1  ISSUU  PDF

Žurnāls «Innovation», Nr. 2  ISSUU  PDF

Žurnāls «Innovation», Nr. 3  ISSUU  PDF

Žurnāls «Innovation», Nr. 4  ISSUU  PDF

Žurnāls «Innovation», Nr. 5  ISSUU  PDF