Pakalpojumi

Uzņēmumiem tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi:

  • Laboratoriskie pētījumi – RTU zinātnieki sniedz pētniecības un produktu attīstības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām; dažādu ekspertīžu veikšana.
  • Dizains un prototipēšana - nodrošinām izgudrojumu prototipu projektēšanu, eksperimentālu ražošanu, testēšanu, pilnveidošanu un līgumdarbu izpildi (Biznesa attīstības un investīciju departaments); Produktu dizaina un attīstības konsultācijas; Dažādu sarežģītības pakāpju prototipēšana un testēšana; Specializēta zinātniskā vai industriālā aprīkojuma un/vai testēšanas iekārtu izveide. (RTU LAB)
  • Jaunu uzņēmēju atbalsts:
  • Kvalifikācijas kursi – Rīgas Tehniskajā universitātē ir iespēja apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus vai pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei.
  • Telpu noma
  • Iekārtu noma – RTU UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru reģistrs, kas nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus, kā arī publiskos lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un UseScience partnerinstitūcijās.
_