Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina dažāda veida pakalpojumus, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Lai veicinātu pētniecības rezultātu komercializāciju un atbalstītu RTU izstrādāto tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, piedāvājam iepazīties ar RTU tehnoloģiju un pakalpojumu piedāvājumiem, kā arī izgudrojumiem, kas ir aizsargāti ar Latvijas patentu.

RTU tehnoloģiju un pakalpojumu piedāvājumi

RTU Latvijas patenti

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs atbalsta RTU zinātnieku iesaisti valorizācijas aktivitātēs, nodrošina universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldību un aizsardzību, kā arī veicina tehnoloģiju un zināšanu pārneses attīstību.

Zinātnes un inovāciju centrs

RTU Zinātnes un inovāciju centrs ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijas valstīs, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, zinātniekiem un studentiem.

Zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datu bāze «USE SCIENCE»

RTU «UseScience» sistēma nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un «UseScience» partnerinstitūcijās.