Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina dažāda veida pakalpojumus, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Lai veicinātu pētniecības rezultātu komercializāciju un nodrošinātu atbalstu RTU izstrādāto produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, piedāvājam iepazīties ar RTU zinātnieku izstrādātiem pētījumiem, kā arī izgudrojumiem, kas aizsargāti ar Latvijas Republikas patentu.

RTU izstrādātās tehnoloģijas, produkti un pakalpojumi

RTU LR patenti

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs nodrošina universitātes intelektuālā īpašuma pārraudzību un aizsardzību, kā arī veicina inovāciju un tehnoloģiju pārneses attīstību.

Dizaina fabrika

RTU Dizaina fabrika ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijas valstīs, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, zinātniekiem un studentiem.

Zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datu bāze «USE SCIENCE»

RTU «UseScience» sistēma nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un «UseScience» partnerinstitūcijās.

Veiksmes stāsti

RTU prestižajā starptautiskajā reitingā «The Times Higher Education World University Rankings 2016-17» īpaši augstu ir novērtēta augstskolas sadarbība ar industriju. RTU sadarbībā ar uzņēmējiem izstrādā jaunus produktus un tehnoloģijas, kas tiek veiksmīgi ieviesti tirgū, kā arī RTU zinātnieki dibina uzņēmumus, tādā veidā komercializējot radītās inovācijas.

Sadarbības partneri

Sadarbība starp dažādām nozarēm un specializācijām  ir kā pamats jaunu un inovatīvu produktu radīšanai un  mūsdienīgam studijām. Šajā datu bāzē apkopota informācija gan par augstskolām, gan uzņēmumiem un citiem sociāliem partneriem ar kuriem RTU noslēgusi sadarbības līgumus un vienošanās.

_