Uzņēmumiem un organizācijām

Balstoties uz RTU vērtībām (kvalitāte, godīgums, stabilitāte, sadarbība, ilgtspējīga attīstība un akadēmiskā brīvība) nodrošinām visa veida pakalpojumu klāstu, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot RTU pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Uzziniet RTU pētnieku izstrādātās idejas, kas pieejamas komercializēšanai: komercializējamie produkti

Lai veicinātu pētniecības rezultātu komercializāciju un nodrošinātu atbalstu RTU izstrādāto produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, piedāvājam iepazīties ar RTU zinātnieku izstrādātiem pētījumiem, kuri aizsargāti ar Latvijas Republikas patentu: patenti

Pakalpojumi

RTU uzņēmumiem piedāvā šādus pakalpojumus: laboratoriskie pētījumi, dizains un prototipēšana, jaunu uzņēmēju atbalsts, kvalifikācijas kursi, telpu noma, un iekārtu noma.

Dizaina fabrika

«the LAB» ir atvērta tipa laboratorija, kurā visiem RTU  studentiem, darbiniekiem un zinātniekiem ir iespēja materializēt savus izgudrojumus izmantojot 3D printēšanas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Karjeras centrs

RTU Karjeras centrs aicina uzņēmumus iesaistīties studentu un absolventu karjeras veicināšanā - individuālās uzņēmumu prezentācijas, dalība projektos RTU Karjeras diena, RTU Biznesa interešu klubs «Portfelis», studentu nometne, uzņēmējdarbības interesentu forums «Biznesa sula», kā arī prakses un darba sludinājumu izvietošana.

_