Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina dažāda veida pakalpojumus, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Lai veicinātu pētniecības rezultātu komercializāciju un nodrošinātu atbalstu RTU izstrādāto produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, piedāvājam iepazīties ar RTU zinātnieku izstrādātiem pētījumiem, kā arī izgudrojumiem, kas aizsargāti ar Latvijas Republikas patentu.

RTU izstrādātās tehnoloģijas, produkti un pakalpojumi

RTU LR patenti

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs nodrošina universitātes intelektuālā īpašuma pārraudzību un aizsardzību, kā arī veicina inovāciju un tehnoloģiju pārneses attīstību.

Zinātnes un inovāciju centrs

RTU Zinātnes un inovāciju centrs ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijas valstīs, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, zinātniekiem un studentiem.

Zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datu bāze «USE SCIENCE»

RTU «UseScience» sistēma nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un «UseScience» partnerinstitūcijās.