Studentu biznesa inkubators IdeaLAB

Studentu biznesa inkubators IdeaLAB

Rīgas Tehniskā universitātes misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju. Kā viena no inovāciju izveides atbalsta aktivitātēm ir studentu biznesa inkubators – IdeaLAB, kas ir RTU Dizaina fabrikas iniciatīvā.

RTU IdeaLAB apvieno jaunos, talantīgos uzņēmējus, mentorus, jaunrades entuziastus, mācībspēkus un investorus, nodrošinot vidi jaunu ideju un produktu radīšanā vai jau esošo attīstīšanā.

IdeaLAB veicina mācīšanos darot, iedrošina sasniegtu jaunas virsotnes, kā arī sniegt atbalstu ideālās biznesa idejas meklēšanā un attīstīšanā.

IdeaLAB programma tiek īstenota vienu gadu, ietverot grupu darbus un individuālās konsultācijas. Programmas noslēgumā, ideju autoriem tiks sniegta iespēja turpināt idejas attīstību kādā no nozares inkubatoriem.

_