Kontakti

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

Lita Lazdiņa
Tehnoloģiju pārneses speciāliste
+371 29119516

www.inovacijas.rtu.lv