Gada balvas valorizācijā laureāti

155. jubilejas gadā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iedibina jaunu tradīciju – Gada balvu valorizācijā. Balvas mērķis ir veicināt universitātē radīto produktu komercializāciju un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un pielietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai.

Gada studenta balva valorizācijā 2019

«Gada studenta balvu valorizācijā 2019» saņēma Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mašīnbūves un mehatronikas katedras pētnieks Mg. sc. ing. Jānis Lungevičs.

J. Lungevičs izstrādājis slīdes īpašību noteikšanas iekārtu ar ERAF projekta «Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi» atbalstu. Šobrīd notiek tālāku komercializācijas iespēju meklēšana. Aizsargāts ar patentu: LV15305, Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens.

Izstrādāto iekārtu paredzēts izmantot slīdēšanas īpašību novērtēšanas eksperimentu veikšanai pa ledu. Izgudrojumu primāri paredzēts lietot metālisku materiālu slīdēšanas pa ledu noteikšanai, bet to vienlīdz labi var lietot arī citu materiālu, piemēram, polimēru vai metāla slīdēšanas īpašību pētījumiem. 

J. Lungevičs veicis apjomīgu darbu industrijas informēšanā par MTAF jaunajām iespējām metroloģijas un triboloģijas jomā. Veidojis informatīvus video, reklāmas bukletus, vadījis ekskursijas laboratorijās industrijas pārstāvjiem un citas aktivitātes. Kopumā 2019. gadā informējis vairāk nekā 1000 cilvēkus, tai skaitā studentus, mācībspēkus (gan vietējos, gan ārvalstu), ražošanas nozares pārstāvjus, ministrus, ārvalstu vēstniekus, u.c.

Kopumā J. Lungevičs iesniedzis sešus valorizācijas pieteikumus un veicis vairāk nekā 15 līgumdarbus industrijas vajadzībām. Nozīmīgākie pasūtījuma veicēji bijuši uzņēmumi «Latvijas Finieris», «Latvijas balzams», «Sehaeffler Baltic», «Dinex Latvia», «Vladeom», «Plockmatic», «Aerones» un citi.

Gada balva valorizācijā 2019

Gada balvu valorizācijā 2019 aņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta direktors un vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Jānis Zicāns.

J. Zicāna vadībā veikta «Tehnoloģisko iekārtu kompleksa inovatīvu polimēru kompozīciju iegūšanai un izstrādājumu iegūšanas procesu mērogošanai» iegāde 340 000 EUR apmērā.

J. Zicāns sekmīgi sadarbojies ar vairāk nekā 25 Latvijas lielajiem, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem. Veikti līgumdarbi pasūtītājiem – SIA «Light Guide Optics International», SIA «Evopipes», SIA «Grind Grupa», SIA «Compor» SIA «TopDeck», SIA «Controlit Factory», SIA «Chocolette Confectionary», SIA «YIT Infra Latvija», SIA «ATLAS AEROSPACE», SIA «VVV Recycling», SIA «Nordic Plast», SIA «PET Baltija», SIA «Brabantia», SIA «Izoterms», SIA «Poliurs», SIA «Skonto Concrete Cladding», SIA «TENAX Panelis» , SIA «Econova», SIA «AVIATEST LTD», SIA «TELKO Latvia», SIA «Gaujas koks», SIA «Scandinavian Innovation Group», SIA

Publicētie komercializācijas pieteikumi
 1. Materiālu kalorimetrisko īpašību, polimēru kristāliskuma pakāpes, stiklošanās un citu struktūrpārvērtību procesu noteikšanai, destrukcijas temperatūras noteikšanai u.c. 
 2. Materiālu termiskās stabilitātes raksturošanai, gaistošo vielu satura noteikšanai, neorganisko vielu/pelnu satura noteikšanai, daudzkomponentu materiālu proporcionālā sastāva analīzei u.c. 
 3. Termoplastisko cauruļu krītošās masas triecienizturības noteikšanai istabas un pazeminātās temperatūrās.
Gada studenta balva valorizācijā 2018

Gada studenta balvu valorizācijā 2018 saņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētnieks Mg. sc. ing. Uldis Peipiņš.

U. Peipiņš izstrādājis betulīna iegūšanas tehnoloģiju. Esošās tehnoloģijas komercializācija norit piesaistot finansējumu no LIAA programmas «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai.

U. Peipiņš dibinājis jaunuzņēmumu «Nature Science Technologies», kura pamatdarbība ir betulīna sintētisko atvasinājumu tirdzniecība zinātniskajiem katalogiem, citām zinātniskajām grupām un institūtiem. Visu sintētisko atvasinājumu iegūšana balstās uz betulīna iegūšanas tehnoloģijā iegūto betulīnu un zināšanām, kas apkopotas no zinātniskās literatūras un OĶTI betulīna projektu realizācijas. Papildus uzņēmums nodarbojas ar inženiertehniskajām konsultācijām ķīmijas tehnoloģijā. Uzņēmuma klienti ir Tenapors, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Bapeks, Field and Forest, J&K Scientific (Ķīna).

Betulīna iegūšanas tehnoloģijai ir izstrādāta intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģija, kas paredz zināšanu neizpaušanu publikāciju un patentu veidā saglabājot to kā «know-how». Komercializācija tiek paredzēta, kā ekskluzīvas «know-how» licences pārdošana ražošanas uzņēmumam un RTU gūst ieņēmumus no licencē paredzētajiem maksājumiem.

Betulīna atvasinājumu iegūšanā ir izstrādāts attīrīšanas paņēmiens, vienam no vērtīgākajiem produktiem – betulonskābei, kas aizsargāts ar patentu: LV15140, Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens.

Gada balva valorizācijā 2018

Gada balvu valorizācijā 2018 saņēma Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga.

Veikti līgumdarbi pasūtītājiem – AS «Vard Accommodation», AS «Komforts Group», SIA «Pellet 4Energia», SIA zinātniskā, ražošanas un komerciālā firma «GREIN+», Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts vides dienests, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas Dabas fonds, Biedrība «Latvijas Zivrūpnieku savienība», Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, Ķekavas novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālā tehniskā universitāte.

Publicētie komercializācijas pieteikumi
 1. Higroskopiskās sorbcijas spējas noteikšana cietiem porainiem materiāliem;
 2. Biokurināmā sadegšanas siltuma noteikšana, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem;
 3. Granulu mehāniskās ilgizturības un tilpumblīvuma noteikšana, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem;
 4. Biokurināmā pelnu satura noteikšana, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem;
 5. Biokurināmā mitruma satura noteikšana, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem;
 6. Metodoloģija katlu darbības raksturojošo parametru noteikšanai, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem.
Latvijas patenti
 1. LV15164 «Biometāna ražošanas iekārta»
 2. LV15161 «Materiāls fermentācijas stimulēšanai biogāzes ražošanas procesā»
 3. LV15124 «Granulēts kokskaidu siltumizolācijas materiāls»
 4. LVP-16-95 «Gazifikācijas iekārta» (iesniegts)
Gada balva valorizācijā 2017

Gada balvu valorizācijā 2017 saņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta profesors Dr. chem. Māris Turks.

Veikti līgumdarbi pasūtītājiem – AS «Olainfarm», AS «Grindeks», «Cfm Oskar Tropitzsch GmbH», SIA «MolPort», SIA «Faneks».

 

Publicētie komercializācijas pieteikumi
1.    M. Turks, D. Cīrule Īpatnējās optiskās griešanas noteikšana Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
2.    M. Turks, V. Rjabovs, J. Lugiņina Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pakalpojumi Sekmīga sistēmas ekspluatācija
3.    M. Turks, I. Mieriņa, V. Rjabovs Infrasarkanās spektroskopijas pakalpojumi Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
4.    M. Turks, I. Mieriņa, V. Rjabovs, M. Jure, D. Zicāne Zinātniskās un patentu literatūras analīze un apskatu sagatavošana par dabasvielu izdalīšanu, organisko savienojumu sintēzi un tehnoloģijām Sekmīga sistēmas ekspluatācija.
Latvijas patenti
1.    Agnese Stikute, Māris Turks. Sulfonu sintēzes paņēmiens no kālija aliltrifluorborātiem. Latvijas patents 15139B, 20.03.2017.
2.    Viktors Kumpiņš, Inese Rijkure, Inese Mieriņa, Uldis Peipiņš, Daina Zicāne, Māris Turks. Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens. Latvijas patents 15140B, 20.03.2017.
3.    Māris Turks, Jevgeņija Lugiņina, Vitālijs Rjabovs. Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā. Latvijas patents 15096B, 20.03.2016.
4.    Māris Turks, Daniels Posevins, Vitālijs Rjabovs, Amīdu sintēzes paņēmiens Ritera reakcijā šķidrā sēra dioksīdā. Latvijas patents 15095B, 20.03.2016.
5.    Juris Fotins, Maksims Čerkasovs, Daina Zicāne, Ērika Bizdēna, Vilnis Liepiņš, Zenta Tetere, Māris Turks. Method for isomerisation of 2-methylspiro(1,3-oxathiolane-5,3)quinuclidine. Latvijas patents 15097B, 20.03.2016.
_