Gada balvas valorizācijā laureāti

Svinot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) dzimšanas dienu, tradicionāli tiek godināti izcilākie RTU zinātnieki un studenti. Jau ceturto gadu godinām arī pētniekus un studentus, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu jaunu produktu attīstībā un popularizēšanā, kā arī ir aktīvi sadarbojušies ar industriju.

RTU Studenta gada balva valorizācijā 2022
«RTU Studenta gada balvu valorizācijā» ieguva Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes doktorantūras studente un Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētniece Ilze Vamža.
 
Viņa ir aktīvi līdzdarbojusies divu inovatīvu tehnoloģiju – «Dabisks termoiepakojums» un «Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm» attīstībā, kā arī sniegusi būtisku ieguldījumu tehnoloģijas «Dabisks termoiepakojums» licencēšanas procesā, kas rezultējies ar diviem noslēgtiem licences līgumiem. I.Vamža aktīvi iesaistās komunikācijā ar industriju un tehnisko zināšanu popularizēšanā. 
 
 
 
 
RTU Gada balva valorizācijā 2022
«RTU Gada balvu valorizācijā» saņēma  Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta profesors Remo Merijs-Meri.
 
Profesora pētniecības jomas saistītas ar perspektīvu daudzkomponentu kompozītsistēmu izstrādi uz polimēru bāzes. Pētniecības aktivitātes rezultējušās veiksmīgā starpdisciplinārā projektā, kur ciešā sadarbībā ar Būvniecības inženierzinātņu fakultātes kolēģiem ir atrasts risinājums asfaltbetona noturības palielināšanai tajā iestrādājot granulas no nolietotām autoriepām. Risinājums tapis sadarbībā ar valsts institūcijām, nozares asociācijām un industriju.
 
R.Merijs-Meri 2021./2022. gadā ir ieguvis divus patentus, piedalījies licences slēgšanas procesā un realizējis ievērojamu skaitu līgumdarbu.
 
 
RTU Studenta gada balva valorizācijā 2021

«RTU Studenta gada balvu valorizācijā 2021» saņēma RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorante Kristīne Irtiševa.

K.Irtiševa ir izstrādājusi inovatīvu tehnoloģiju augsnes bagātināšanai, izmantojot Latvijas purva bagātību – kūdru. Viņa attīsta ideju par kūdrā esošo vērtīgo vielu lietošanu augsnes bagātināšanai. Ar kavitācijas un ekstrakcijas metodēm no kūdras tiek iegūts koncentrēts humusvielu šķīdums. Atšķaidīts noteiktā koncentrācijā, tas ir piemērots lauku miglošanas sistēmām un augsnes uzlabošanai. Atšķirībā no tradicionāli mēslošanā izmantotā kālija, fosfora un slāpekļa, humusvielu šķīduma lietošanai nav noteiktas sezonalitātes.

K.Irtiševa piedalās arī citos projektos, kur tiek pētītas efektīvu otrreizēju resursu izmantošanas iespējas, tai skaitā no devulkanizētas gumijas, biomasas no kafijas biezumiem un homogenizētas kūdras pārstrādes atlikumiem.

Lai attīstītu zinātņietilpīgu biznesa ideju, viņa ir piedalījusies RTU studentu inovāciju grantu programmā un veiksmīgi startējusi Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes kopīgi veidotā «Universitāšu inkubatorā». Šogad K. Irtiševa ir dibinājusi jaunuzņēmumu «Humico».

RTU Gada balva valorizācijā 2021

«RTU Gada balvu valorizācijā 2021» saņēma RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns Agris Ņikitenko. A. Ņikitenko savos pētījumos koncentrējas uz autonomu intelektuālu robotu izstrādi. A. Ņikitenko vadībā tiek attīstītas daudzu robotu sistēmas, kurām ir plašas pielietojuma iespējas, piemēram, telpu dezinfekcijā vai uzkopšanā.

A. Ņikitnko vadībā ir realizēts projekts «Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai», kā rezultātā 2021. gadā ir noslēgts licences līgums.

Sadarbībā ar industriju ir realizēti vairāki nozīmīgi līgumdarbi, kā arī izveidota ilgtermiņa sadarbība ar vadošiem industrijas pārstāvjiem, tai skaitā «Latvijas Mobilais Telefons», «Mobilly», «SAF Tehnika» un «T2T».

Ir Latvijas patenta «Dziļās apmācības neironu tīkla aparatūra un attēlu apstrādes paņēmiens» autors (LV15414B).

A. Ņikitenko devis nozīmīgu ieguldījumu robotikas attīstībā Latvijā, tai skaitā regulāri piedalās VARAM Mākslīgā intelekta attīstības darba grupā. 

RTU Studenta gada balva valorizācijā 2020

«RTU Studenta gada balvu valorizācijā 2020» saņēma Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) Telekomunikāciju institūta pētnieks Jānis Braunfelds. J. Braunfelda pētniecības joma ir saistīta ar šķiedru optikas pārraides sistēmu.

J. Braunfelds ir viens no pirmajiem RTU doktorantiem, kurš projektā «Industriālais doktors» ar SIA «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) finansiālu atbalstu izstrādā universālu sensoru signālu apstrādes tehnoloģiju, kas reāllaikā spēs analizēt dažādus datus, piemēram, novērtēt ceļa, tiltu seguma tehnisko stāvokli. 

J. Braunfelds aktīvi līdzdarbojas dažādos projektos, pārstāv RTU medijos, starptautiskās konferencēs un papildina savas zināšanas komercializācijas jomā, kā arī ir viens no autoriem Latvijas patenta pieteikumam «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju».

 

RTU Gada balva valorizācijā 2020

«RTU Gada balvu valorizācijā 2020» saņēma Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Transportbūvju institūta vadošais pētnieks Viktors Haritonovs. V. Haritonova pētniecības joma ir saistīta ar transporta infrastruktūru. 

V. Haritonovs sadarbībā ar industrijas partneriem no Latvijas un Lietuvas ir īstenojis uz industrijas vajadzībām balstītus projektus un realizējis dažādus līgumdarbus. Ir uzsākta veiksmīga sadarbība ar tādiem nozares pārstāvjiem, kā «Lietuvas Autoceļu administrācija», UAB «ULA Technoloģies», SIA «Binders», VAS «Latvijas Valsts ceļi» un AS «Latvijas Valsts meži». 

V. Haritonovs aktīvi pārstāv RTU dažādos medijos, izstādēs, darba grupās un nozares konferencēs.

 

RTU Studenta gada balva valorizācijā 2019

«RTU Studenta gada balva valorizācijā 2019» saņēma Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mašīnbūves un mehatronikas katedras pētnieks Mg. sc. ing. Jānis Lungevičs.

J. Lungevičs izstrādājis slīdes īpašību noteikšanas iekārtu ar ERAF projekta «Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi» atbalstu. Šobrīd notiek tālāku komercializācijas iespēju meklēšana. Aizsargāts ar patentu: LV15305, Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens.

Izstrādāto iekārtu paredzēts izmantot slīdēšanas īpašību novērtēšanas eksperimentu veikšanai pa ledu. Izgudrojumu primāri paredzēts lietot metālisku materiālu slīdēšanas pa ledu noteikšanai, bet to vienlīdz labi var lietot arī citu materiālu, piemēram, polimēru vai metāla slīdēšanas īpašību pētījumiem. 

J. Lungevičs veicis apjomīgu darbu industrijas informēšanā par MTAF jaunajām iespējām metroloģijas un triboloģijas jomā. Veidojis informatīvus video, reklāmas bukletus, vadījis ekskursijas laboratorijās industrijas pārstāvjiem un citas aktivitātes. Kopumā 2019. gadā informējis vairāk nekā 1000 cilvēkus, tai skaitā studentus, mācībspēkus (gan vietējos, gan ārvalstu), ražošanas nozares pārstāvjus, ministrus, ārvalstu vēstniekus, u.c.

Kopumā J. Lungevičs iesniedzis sešus valorizācijas pieteikumus un veicis vairāk nekā 15 līgumdarbus industrijas vajadzībām. Nozīmīgākie pasūtījuma veicēji bijuši uzņēmumi «Latvijas Finieris», «Latvijas balzams», «Sehaeffler Baltic», «Dinex Latvia», «Vladeom», «Plockmatic», «Aerones» un citi.

RTU Gada balva valorizācijā 2019

«RTU Gada balva valorizācijā 2019» saņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta direktors un vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Jānis Zicāns.

J. Zicāna vadībā veikta «Tehnoloģisko iekārtu kompleksa inovatīvu polimēru kompozīciju iegūšanai un izstrādājumu iegūšanas procesu mērogošanai» iegāde 340 000 EUR apmērā.

J. Zicāns sekmīgi sadarbojies ar vairāk nekā 25 Latvijas lielajiem, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem. Veikti līgumdarbi pasūtītājiem – SIA «Light Guide Optics International», SIA «Evopipes», SIA «Grind Grupa», SIA «Compor» SIA «TopDeck», SIA «Controlit Factory», SIA «Chocolette Confectionary», SIA «YIT Infra Latvija», SIA «ATLAS AEROSPACE», SIA «VVV Recycling», SIA «Nordic Plast», SIA «PET Baltija», SIA «Brabantia», SIA «Izoterms», SIA «Poliurs», SIA «Skonto Concrete Cladding», SIA «TENAX Panelis» , SIA «Econova», SIA «AVIATEST LTD», SIA «TELKO Latvia», SIA «Gaujas koks», SIA «Scandinavian Innovation Group», SIA

Publicētie komercializācijas pieteikumi
 1. Materiālu kalorimetrisko īpašību, polimēru kristāliskuma pakāpes, stiklošanās un citu struktūrpārvērtību procesu noteikšanai, destrukcijas temperatūras noteikšanai u.c. 
 2. Materiālu termiskās stabilitātes raksturošanai, gaistošo vielu satura noteikšanai, neorganisko vielu/pelnu satura noteikšanai, daudzkomponentu materiālu proporcionālā sastāva analīzei u.c. 
 3. Termoplastisko cauruļu krītošās masas triecienizturības noteikšanai istabas un pazeminātās temperatūrās.
RTU Studenta gada balva valorizācijā 2018

«Studenta gada balva valorizācijā 2018» saņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētnieks Mg. sc. ing. Uldis Peipiņš.

U. Peipiņš izstrādājis betulīna iegūšanas tehnoloģiju. Esošās tehnoloģijas komercializācija norit piesaistot finansējumu no LIAA programmas «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai.

U. Peipiņš dibinājis jaunuzņēmumu «Nature Science Technologies», kura pamatdarbība ir betulīna sintētisko atvasinājumu tirdzniecība zinātniskajiem katalogiem, citām zinātniskajām grupām un institūtiem. Visu sintētisko atvasinājumu iegūšana balstās uz betulīna iegūšanas tehnoloģijā iegūto betulīnu un zināšanām, kas apkopotas no zinātniskās literatūras un OĶTI betulīna projektu realizācijas. Papildus uzņēmums nodarbojas ar inženiertehniskajām konsultācijām ķīmijas tehnoloģijā. Uzņēmuma klienti ir Tenapors, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Bapeks, Field and Forest, J&K Scientific (Ķīna).

Betulīna iegūšanas tehnoloģijai ir izstrādāta intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģija, kas paredz zināšanu neizpaušanu publikāciju un patentu veidā saglabājot to kā «know-how». Komercializācija tiek paredzēta, kā ekskluzīvas «know-how» licences pārdošana ražošanas uzņēmumam un RTU gūst ieņēmumus no licencē paredzētajiem maksājumiem.

Betulīna atvasinājumu iegūšanā ir izstrādāts attīrīšanas paņēmiens, vienam no vērtīgākajiem produktiem – betulonskābei, kas aizsargāts ar patentu: LV15140, Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens.

RTU Gada balva valorizācijā 2018

«RTU Gada balva valorizācijā 2018» saņēma Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga.

Veikti līgumdarbi pasūtītājiem – AS «Vard Accommodation», AS «Komforts Group», SIA «Pellet 4Energia», SIA zinātniskā, ražošanas un komerciālā firma «GREIN+», Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts vides dienests, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas Dabas fonds, Biedrība «Latvijas Zivrūpnieku savienība», Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, Ķekavas novada pašvaldība, Baltkrievijas Nacionālā tehniskā universitāte.

Publicētie komercializācijas pieteikumi
 1. Higroskopiskās sorbcijas spējas noteikšana cietiem porainiem materiāliem;
 2. Biokurināmā sadegšanas siltuma noteikšana, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem;
 3. Granulu mehāniskās ilgizturības un tilpumblīvuma noteikšana, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem;
 4. Biokurināmā pelnu satura noteikšana, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem;
 5. Biokurināmā mitruma satura noteikšana, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem;
 6. Metodoloģija katlu darbības raksturojošo parametru noteikšanai, pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem.
Latvijas patenti
 1. LV15164 «Biometāna ražošanas iekārta»
 2. LV15161 «Materiāls fermentācijas stimulēšanai biogāzes ražošanas procesā»
 3. LV15124 «Granulēts kokskaidu siltumizolācijas materiāls»
 4. LVP-16-95 «Gazifikācijas iekārta» (iesniegts)
RTU Gada balva valorizācijā 2017

«RTU Gada balva valorizācijā 2017» saņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta profesors Dr. chem. Māris Turks.

Veikti līgumdarbi pasūtītājiem – AS «Olainfarm», AS «Grindeks», «Cfm Oskar Tropitzsch GmbH», SIA «MolPort», SIA «Faneks».

 

Publicētie komercializācijas pieteikumi
1.    M. Turks, D. Cīrule Īpatnējās optiskās griešanas noteikšana Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
2.    M. Turks, V. Rjabovs, J. Lugiņina Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pakalpojumi Sekmīga sistēmas ekspluatācija
3.    M. Turks, I. Mieriņa, V. Rjabovs Infrasarkanās spektroskopijas pakalpojumi Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
4.    M. Turks, I. Mieriņa, V. Rjabovs, M. Jure, D. Zicāne Zinātniskās un patentu literatūras analīze un apskatu sagatavošana par dabasvielu izdalīšanu, organisko savienojumu sintēzi un tehnoloģijām Sekmīga sistēmas ekspluatācija.
Latvijas patenti
1.    Agnese Stikute, Māris Turks. Sulfonu sintēzes paņēmiens no kālija aliltrifluorborātiem. Latvijas patents 15139B, 20.03.2017.
2.    Viktors Kumpiņš, Inese Rijkure, Inese Mieriņa, Uldis Peipiņš, Daina Zicāne, Māris Turks. Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens. Latvijas patents 15140B, 20.03.2017.
3.    Māris Turks, Jevgeņija Lugiņina, Vitālijs Rjabovs. Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā. Latvijas patents 15096B, 20.03.2016.
4.    Māris Turks, Daniels Posevins, Vitālijs Rjabovs, Amīdu sintēzes paņēmiens Ritera reakcijā šķidrā sēra dioksīdā. Latvijas patents 15095B, 20.03.2016.
5.    Juris Fotins, Maksims Čerkasovs, Daina Zicāne, Ērika Bizdēna, Vilnis Liepiņš, Zenta Tetere, Māris Turks. Method for isomerisation of 2-methylspiro(1,3-oxathiolane-5,3)quinuclidine. Latvijas patents 15097B, 20.03.2016.