Gada balva valorizācijā

Lai sekmētu praktiski pielietojamu inovāciju attīstību un sadarbību ar industriju, Rīgas Tehniskā universitāte ik gadu rīko konkursu «RTU Gada balva valorizācijā» un «RTU Studenta gada balva valorizācijā».

Konkursā tiek vērtēti tehnoloģiju pārneses radītāji (licences līgumi, līgumdarbi, patenti), tehnoloģiju popularizēšana (dalība izstādēs, vizītes, darba grupas u. c.) un uzņēmējdarbības aktivitātes, kas balstītas uz inovatīvu produktu attīstību (dalība komercializācijas atbalsta programmās, jaunuzņēmuma veidošana u. tml.).

Konkursa uzvarētāji iegūst goda nosaukumus un naudas balvas.

Izsludināta nominantu pieteikšana konkursam «RTU Gada balva valorizācijā» un «RTU Studenta balva valorizācijā»

Izsludināts gadskārtējais Rīgas Tehniskā universitātes konkurss «RTU Gada balva valorizācijā» un «RTU Studenta balva valorizācijā». Nominēt kandidātus abām balvām var līdz 20. septembrim.

Konkursa mērķis ir godināt pētniekus un studentus, kuri devuši būtisku ieguldījumu inovatīvu risinājumu un tehnoloģiju attīstībā un to popularizēšanā, kā arī ir aktīvi sadarbojušies ar industriju.

Konkursa uzvarētāji iegūs goda nosaukumus un naudas balvas.

Uz «RTU Gada balva valorizācijā» var pretendēt ikviens RTU darbinieks. «RTU Studenta balvai valorizācijā» var pieteikt RTU studentus un absolventus (3 gadu laikā pēc absolvēšanas).

Uz abām balvām var pretendēt arī iepriekšējo gadu nominanti, izņemot goda nosaukumu laureātus. Tāpat iespējams apbalvojumiem nominēt arī RTU Tehnoloģiju pārneses un inovāciju padomes locekļus, tādā gadījumā darbam komisijā izvirzot citu struktūrvienības pārstāvi.

Pretendentus balvām var izvirzīt jebkura RTU struktūrvienība, darbinieks, studējošais, RTU Studentu parlaments vai RTU Absolventu asociācija, aizpildot pretendenta pieteikuma anketu.

Pēc pieteikuma saņemšanas sazināsimies ar pretendentiem un aicināsim iesniegt informāciju par ieguldījumu un rezultātiem.

Pieteikumi elektroniski jāiesniedz līdz 20. septembrim, nosūtot .

Svinīgā balvas pasniegšana un goda nosaukuma ieguvēju godināšana notiks 14. oktobrī RTU zinātniskās konferences plenārsēdē.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar ITPC projektu vadītāju Inetu Portnovu: +371 26533320.

Gada balvas valorizācijā laureāti