Gada balva valorizācijā

Lai sekmētu praktiski pielietojamu inovāciju attīstību un sadarbību ar industriju, Rīgas Tehniskā universitāte ik gadu rīko konkursu «RTU Gada balva valorizācijā» un «RTU Studenta gada balva valorizācijā».

Konkursā tiek vērtēti tehnoloģiju pārneses radītāji (licences līgumi, līgumdarbi, patenti), tehnoloģiju popularizēšana (dalība izstādēs, vizītes, darba grupas u. c.) un uzņēmējdarbības aktivitātes, kas balstītas uz inovatīvu produktu attīstību (dalība komercializācijas atbalsta programmās, jaunuzņēmuma veidošana u. tml.).

Konkursa uzvarētāji iegūst goda nosaukumus un naudas balvas.

Gada balvas valorizācijā laureāti