Kontakti

+371 67089379

Anita Pētersone
Juridiskā departamenta
Tiesiskā nodrošinājuma nekustamā īpašuma jautājumos
nodaļas vadītāja
Kaļķu iela 1–310, Rīgā
+371 67089379

Ulla Vilka
Juridiskā departamenta
Tiesiskā nodrošinājuma nekustamā īpašuma jautājumos
nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste
Kaļķu iela 1–310, Rīgā
+371 67089770

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas Nr. 3341000709
PVN reģistrācijas Nr. 90000068977
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Norēķinu konts: LV45UNLA0050015395881
AS «SEB banka»
BIC kods: UNLALV2X

Universitāte