Izsoles rezultāti

Par izsoles rezultātiem Meža 1 k-1, Rīgā

Par izsoles rezultātiem Aiviekstes 17, Rīgā

Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 17, 10.07.2018.

Par izsoles rezultatiem Aiviekstes ielā 22, 10.07.2018.

Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1 k-1, 10.07.2018.

Par izsoles rezultātiem Lomonosova ielā 1D k-9, 15.05.2018.

Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, 11.05.2018.

Par izsoles rezultātiem Upmalas ielā 1, Jūrmalā

Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīgā

Par izsoles rezultātiem Lomonosova iela 1D k-9, Rīgā

Par telpu Lomonosova iela 1D k-9, Rīgā, nomu


Par telpu nomu RTU Semināru, sporta un atpūtas bāze «Ronīši»

Informācija par nomas objektu, nomas maksu un nomas tiesību izsoli

Telpu plāns


Par izsoles rezultatiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lomonosova 1, k-1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Viskaļu iela 36


Par izsoles rezultātiem Lomonosova 1B k-9


Par telpas Nr. 333 Viskaļu ielā 36 A, Rīgā, nomu


«Par īpašuma Lomonosova ielā 1A k-9, Rīgā, daļas nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Lomonosova ielā 1D k-9, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Lomonosova ielā 1D k-9, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Āzenes ielā 12, Āzenes ielā 12 k-1, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Pulka ielā 3, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu – Kronvalda bulvārī 3, Rīgā, nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu – Viskaļu ielā 48, Rīgā, nomu» izsoles rezultāti

Universitāte