Ilgtermiņa noma

«Par nedzīvojamo telpu Viskaļu ielā 48, Rīgā nomu» nomas tiesību izsole

Pirmās izsoles nolikums

Stāvu plāns

Nomas līguma projekts

Arhīvs

Universitāte