Atbalsta saņēmēji

Rīgas Tehniskās universitātes valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomnieki, kuri saņēmuši atbalstu saskaņā ar 2020. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 180 «Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību» un 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 «Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību». 

Atbalsta saņēmēji

Universitāte