Telpu noma

Telpu noma Rīgas Tehniskajā universitātē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97. «Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi».

Izsole

Ilgtermiņa noma

 6

Īstermiņa noma

Īstermiņa nomai pieejamas auditorijas un Lielā aula Kaļķu ielā 1, Rīgā, un konferenču zāle Ķīpsalā, Āzenes ielā un Rīgas centrā, Skolas ielā.

Kontakti

Universitāte