Telpu noma

Telpu noma Rīgas Tehniskajā universitātē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515. «Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem».

Ilgtermiņa noma

Par nedzīvojamo telpu Viskaļu ielā 48, Rīgā nomu

Izsole

Īstermiņa noma

Īstermiņa nomai pieejamas auditorijas un Lielā aula Kaļķu ielā 1, Rīgā.

Kontakti

Universitāte