Telpu noma

Telpu noma Rīgas Tehniskajā universitātē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97. «Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi».

Izsole

Ilgtermiņa noma

Īstermiņa noma

Īstermiņa nomai pieejamas auditorijas un Lielā aula Kaļķu ielā 1, Rīgā, un konferenču zāle Ķīpsalā, Āzenes ielā un Rīgas centrā, Skolas ielā.

Atbalsta saņēmēji

Kontakti

Universitāte

_