Telpu noma

Telpu noma Rīgas Tehniskajā universitātē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515. «Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem».

Izsole

Ilgtermiņa noma

 6

Īstermiņa noma

Īstermiņa nomai pieejamas auditorijas un Lielā aula Kaļķu ielā 1, Rīgā, un konferenču zāle Ķīpsalā, Āzenes ielā un Rīgas centrā, Skolas ielā.

Kontakti

Universitāte