Operatīvās vadības sanāksme

 • Leonīds Ribickis, rektors;
 • Jans Šlihte, administratīvais direktors;
 • Gatis Bažbauers, zinātņu prorektora vietnieks zinātniskajā darbā;
 • Elīna Ločmele, Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļas  vadītāja;
 • Lauris Bisenieks, Doktorantu studiju nodaļas vadītājs;
 • Uģis Citskovskis, Studiju departamenta direktora vietnieks;
 • Sandra Ružecka, Neklātienes un vakara studiju departamenta direktore;
 • Edgars Bunka, Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktora p.i.;
 • Inese Kundžena-Kundženova, Plānošanas un ekonomiskās nodaļas vadītāja;
 • Iveta Celmiņa, galvenā grāmatvede;
 • Anita Pētersone, Tiesiskā nodrošinājuma nekustamā īpašuma jautājumos nodaļas vadītāja;
 • Ainis Bormanis, Iekšējā audita nodaļas vadītājs;
 • Juris Iljins, Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors;
 • Mareks Zeltiņš, Biznesa attīstības un investīciju departamenta direktora vietnieks;
 • Igors Tipāns, Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta direktors;
 • Gatis Praličs, Informācijas tehnoloģijas departamenta direktors;
 • Sandis Kārkliņš, Infrastruktūras departamenta direktors;
 • Katrīna Rudoviča, Studentu parlamenta prezidente;
 • Ivars Svilāns, Sabiedrisko attiecību departamenta direktors;
 • Aija Janbicka-Vība, Zinātniskās bibliotēkas direktore;
 • Laila Eliņa, Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra direktore;
 • Artūrs Zeps, RTU Attīstības fonda direktors;
 • Ivars Geidāns, Infrastruktūras attīstības departamenta direktors;
 • Asja Visocka, Kultūras centra vadītāja;
 • Zane Rostoka, Personāla nodaļas vadītāja;
 • Una Vorma, Studentu servisa centra vadītāja;
 • Ilze Gudro, RTU Inženierzinātņu un vēstures pētniecības centra direktore;
 • Egons Lavendelis, RTU Sporta centra direktors;
 • Dace Paule, Projektu un attīstības departamenta direktore.

Universitāte

_