Operatīvās vadības sanāksme

 • Leonīds Ribickis, rektors;
 • Juris Iljins, administratīvais direktors;
 • Gatis Bažbauers, zinātņu prorektora vietnieks zinātniskajā darbā;
 • Uģis Citskovskis, Studiju departamenta direktors;
 • Edgars Bunka, Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktors;
 • Anita Pētersone, Tiesiskā nodrošinājuma nekustamā īpašuma jautājumos nodaļas vadītāja;
 • Ainis Bormanis, Iekšējā audita nodaļas vadītājs;
 • Juris Iljins, Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors;
 • Mareks Zeltiņš, Īpašumu un investīciju departamenta direktors;
 • Igors Tipāns, Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta direktors;
 • Gatis Praličs, Informācijas tehnoloģijas departamenta direktors;
 • Sandis Kārkliņš, Infrastruktūras departamenta direktors;
 • Aneta Tarasova, Studentu parlamenta prezidente;
 • Laine Kučinska, Sabiedrisko attiecību departamenta direktore;
 • Aija Janbicka-Vība, Zinātniskās bibliotēkas direktore;
 • Laila Eliņa, Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra direktore;
 • Guntis Vilsons, Infrastruktūras attīstības departamenta direktora p.i.;
 • Inita Grīnberga, Kultūras centra vadītāja p.i.;
 • Zane Rostoka-Bārene, Personāla nodaļas vadītāja;
 • Egons Lavendelis, Sporta centra direktors;
 • Dace Paule, Projektu un attīstības departamenta direktore.

Universitāte