SIA «Ķīpsalas koģenerācija»

Nosaukums: SIA «Ķīpsalas koģenerācija»
Reģistrācijas Nr. 40103241649
Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048
Kontaktpersona: Miķelis Ragainis
+371 28329342​

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «Ķīpsalas koģenerācija».

Atbilstības kritēriji:

  1. SIA «Ķīpsalas koģenerācija» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;
  2. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;

«Ķīpsalas koģenerācija» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis:

Koģenerācijas stacijas galvenais mērķis ir Rīgas Tehniskās universitātes siltumsaimniecības darbības optimizēšana un siltuma zudumu samazināšana.

Kapitālsabiedrības uzdevumi:

  1. nodrošināt efektīvu, viedo elektroenerģijas un siltuma ražošanu un apgādi RTU ēku kompleksam Ķīpsalā, kā arī trešajām personām;
  2. veicināt videi draudzīgāku elektroenerģijas un siltuma ieguves tehnoloģiju izmantošanu un attīstību.

Gada pārskats SIA «Ķīpsalas koģenerācija» 2018

Gada pārskats SIA «Ķīpsalas koģenerācija» 2019

Universitāte

_