SIA «Ķīpsalas koģenerācija»

Nosaukums: SIA «Ķīpsalas koģenerācija»
Reģistrācijas Nr. 40103241649
Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048
Kontaktpersona: Jānis Pugo
+371 29353659
m

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 90% kapitāldaļu SIA «Ķīpsalas koģenerācija».

Atbilstības kritēriji:

1. SIA «Ķīpsalas koģenerācija» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;

2. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;

«Ķīpsalas koģenerācija» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis

konsolidācijas rezultātā integrēties kādā no RTU kapitālsabiedrībām

Kapitālsabiedrības uzdevumi

1. nodrošināt efektīvu, viedo elektroenerģijas un siltuma ražošanu un apgādi RTU ēku kompleksam Ķīpsalā, kā arī trešajām personām;

2. veicināt videi draudzīgāku elektroenerģijas un siltuma ieguves tehnoloģiju izmantošanu un attīstību;

3. nodrošināt prakses vietas primāri RTU inženierzinātņu studentiem;

Gada pārskats SIA «Ķīpsalas koģenerācija»

Universitāte

_