Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Agris Ņikitenko
+371 67089550

Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 16–18 un piektdienās plkst. 10–12

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietniece mācību darbā
Dr. sc. ing. Alla Anohina-Naumeca

Daugavgrīvas iela 2-545, Rīga +371 67089595

Dekāna vietniece zinātniskajā darbā
Dr. sc. ing. Katrina Boločko

Daugavgrīvas iela 2-338, Rīga +371 67089699

Dekāna vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
Sarmīte Jaunpetroviča

Daugavgrīvas iela 2-229, Rīga +371 67089541

Personāla speciāliste
Velta Muceniece

Daugavgrīvas iela 2-228, Rīga +371 67089512

Studentu lietvede
Vita Mihalovska

Daugavgrīvas iela 2-226, Rīga +371 67089590

Lietišķo datorsistēmu institūta direktors
Asociētais profesors Egons Lavendelis

Daugavgrīvas iela 2-550, Rīga +371 67089548

Lietišķo datorsistēmu institūta lietvede
Ligija Apele

Sētas iela 1-519, Rīga +371 67089548)

Informācijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Grabis

Sētas iela 1-400, Rīga

+371 67089594

+371 67089515

Informācijas tehnoloģijas institūta lietvede
Akvilīna Sproģe

Daugavgrīvas iela 2-460, Rīga +371 67089516

Viedo datortehnoloģiju institūta direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Bļizņuks

Sētas iela 1-304, Rīga +371 67089520

Viedo datortehnoloģiju institūta lietvede
Rudīte Prūse

Sētas iela 1-304, Rīga +371 67089520

​Lietišķās matemātikas institūta direktors
Profesors Dr. mat. Andrejs Koliškins

Daugavgrīvas iela 2-135, Rīga +371 67089586

​Skaitļošanas centra vadītājs
Vitolds Ozoliņš

Sētas iela 1-113, Rīga +371 67089547

Vides modelēšanas centra vadītājs
Dr. sc. ing. Aivars Spalviņš

Daugavgrīvas iela 2-127, Rīga +371 67089511 u.lv

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Alise Drozdova

Sētas iela 1-203, Rīga +371 28378555 m​

VDI - Viedo datortehnoloģiju institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Bļizņuks

Sētas iela 1-304, Rīga

+371 67089520

Datorgrafikas un datorredzes katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Katrina Boločko

Daugavgrīvas 2-338, Rīga  

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedras vadītājs
Profesors Dr. habil. sc. comp. Valērijs Zagurskis

Daugavgrīvas 2-336, Rīga +371 67089543

Datorvadības sistēmu katedras vadītājs
Profesors Dr. habil. sc. ing. Zigurds Markovičs

Daugavgrīvas 2-332, Rīga +371 67089562

ITI - Informācijas tehnoloģijas institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Grabis

Sētas iela 1-400, Rīga +371 67089594 u.lv

Vadības informācijas tehnoloģijas katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Grabis

Sētas iela 1-400, Rīga +371 67089594 u.lv

Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs

Daugavgrīvas iela 2-429, Rīga +371 67089514

LDI - Lietišķo datorsistēmu institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Direktors
Asociētais profesors Egons Lavendelis

Daugavgrīvas iela 2-550, Rīga +371 67089529

Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras vadītājs
Profesors Dr. habil. sc. ing. Jānis Grundspeņķis

Daugavgrīvas iela 2-550, Rīga +371 67089529

Lietišķo datorzinātņu katedras vadītājs
Profesors Dr. sc. ing. Uldis Sukovskis

Sētas iela 1-506, Rīga +371 67089577

Programmatūras inženierijas katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Aleksejs Jurenoks

Sētas iela 1-503, Rīga +371 67089571

LMI - Lietišķās matemātikas institūts

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Lietišķās matemātikas institūta direktors
Profesors Dr. mat. Andrejs Koliškins

Daugavgrīvas iela 2-135, Rīga +371 67089586

Inženiermatemātikas katedras vadītāja
Profesore Dr. math. Inta Volodko

Daugavgrīvas iela 2-148, Rīga +371 67089528

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras vadītāja
Asoc. profesore Nataļja Budkina

Daugavgrīvas iela 2-440, Rīga +371 67089517

Universitāte