Kontakti

Agris ŅikitenkoDekāns

Profesors Agris Ņikitenko
+371 67089550

Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 16–18 un piektdienās plkst. 10–12

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Dr. sc. ing. Aivars Spalviņš

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089511 u.lv

Dekāna vietniece saimnieciskajā darbā
Sarmīte Jaunpetroviča

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089541

Dekāna palīdze
Velta Muceniece

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089512

Lietvedes
Ināra Graudiņa, Vita Mihalovska

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089590 u.lv

Lietišķo datorsistēmu institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Jānis Grundspeņķis

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089581 u.lv

Informācijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Grabis

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089515

Informācijas tehnoloģijas institūta lietvede
Akvilīna Sproģe

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089516 u.lv

Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing., Māris Ziema

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089563

​Skaitļošanas centra direktors
Vitolds Ozoliņš

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089540 u.lv

Inženiermatemātikas katedras vadītāja
Profesore Dr. math. Inta Volodko

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089528 u.lv

Vides modelēšanas centra direktors
Dr. sc. ing. Aivars Spalviņš

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 67089511 u.lv

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Miķelis Gulbis

Daugavgrīvas iela 2, Rīga +371 26537965

 

Universitāte