Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Agris Ņikitenko
+371 67089550

Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 16–18 un piektdienās plkst. 10–12

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietniece mācību darbā
Dr. sc. ing. Alla Anohina-Naumeca

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089595

Dekāna vietniece zinātniskajā darbā
Dr. sc. ing. Katrina Boločko

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089699

Dekāna vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
Sarmīte Jaunpetroviča

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089541

Personāla speciāliste
Velta Muceniece

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089512

Studentu lietvede
Vita Mihalovska

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089590

Lietišķo datorsistēmu institūta direktors
Asociētais profesors Egons Lavendelis

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089548

Lietišķo datorsistēmu institūta lietvede
Ligija Apele

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089548)

Informācijas tehnoloģijas institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis Grabis

Zunda krastmala 10, Rīga

+371 67089594

+371 67089515

Informācijas tehnoloģijas institūta lietvede
Akvilīna Sproģe

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089516

Viedo datortehnoloģiju institūta direktors
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Dmitrijs Bļizņuks

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089520

Viedo datortehnoloģiju institūta lietvede
Rudīte Prūse

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089520

​Lietišķās matemātikas institūta direktors
Profesors Dr. mat. Andrejs Koliškins

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089586

​Skaitļošanas centra vadītājs
Vitolds Ozoliņš

Zunda krastmala 10, Rīga +371 67089547

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Alise Drozdova

Zunda krastmala 10, Rīga +371 28378555 m​

Universitāte