Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Oskars Krievs
+371 67089900

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks mācību darbā
Profesors Dr. sc. ing. Kārlis Ketners

Āzenes iela 12/1, Rīga +371 67089926 u.lv

Dekāna vietniece zinātniskajā darbā
Profesore Dr. sc. ing. Andra Blumberga

Āzenes iela 12/1, Rīga +371 67089911

Lietvedes
Svetlana Puško, Ilze Bērziņa

Āzenes iela 12/1, Rīga +371 67089902,
+371 67089901


Enerģētikas institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats

Āzenes iela 12/1, Rīga +371 67089930 u.lv

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Leonīds Ribickis

Āzenes iela 12/1, Rīga +371 67089919

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore
Profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga

Āzenes iela 12/1, Rīga +371 67089908

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Līga Puzule

Āzenes iela 12/1–211, Rīga +371 26100105

 

Universitāte