Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Oskars Krievs
+371 67089900

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Prodekāns studiju jomā
Profesore Dr. sc. ing. Laila Zemīte

Āzenes iela 12/1-405, Rīga +371 67089920

 

Prodekāns zinātnes jomā
Profesore Dr. sc. ing. Andra Blumberga

Āzenes iela 12/1-609, Rīga +371 67089911

Lietvede
 Ilze Bērziņa

Āzenes iela 12/1-207, Rīga +371 67089901

Enerģētikas institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats

Āzenes iela 12/1-304, Rīga +371 67089930 u.lv

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Leonīds Ribickis

Āzenes iela 12/1-506, Rīga +371 67089919

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore
Profesore Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga

Āzenes iela 12/1-605, Rīga +371 67089908

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Alise Anna Stīpniece
https://www.facebook.com/evif.sp

Āzenes iela 12/1–211, Rīga +371 20014046 m

Universitāte