Studentu servisa departaments

Uģis Citskovskis

Studentu servisa departamenta direktora p.i.

Uģis Citskovskis
Kaļķu iela 1–202, Rīga
+371 67089402

 

Studentu servisa departamenta darbības mērķis ir nodrošināt reflektantu uzņemšanu un centralizētu atbalsta pakalpojumu sniegšanu studējošajiem, reflektantiem un interesentiem.

SSD galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt RTU reflektantu uzņemšanu un imatrikulāciju, ar to saistīto dokumentāciju;
  • konsultēt un informēt par dažādiem uzņemšanas un studiju procesa jautājumiem, ārpusstudiju aktivitātēm, studiju iespējām un aktualitātēm;
  • pilnveidot un paplašināt sniedzamos pakalpojumus studentiem, reflektantiem un interesentiem, optimizējot un nodrošinot centralizētu pakalpojumu pieejamību;
  • piedalīties informācijas un studiju popularizēšanas pasākumos atbilstoši SSD kompetencei.

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Uzņemšanas nodaļas vadītāja
Inesa Bušovska

Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319 ">
Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītāja
Una Vorma
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089025

Universitāte