Studentu servisa departaments

Uģis Citskovskis

Studentu servisa departamenta direktora p.i.

Uģis Citskovskis
Āzenes iela 12–128, Rīga
+371 67089402

 

Studentu servisa departamenta darbības mērķis ir nodrošināt reflektantu uzņemšanu un centralizētu atbalsta pakalpojumu sniegšanu studējošajiem, reflektantiem un interesentiem.

SSD galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt RTU reflektantu uzņemšanu un imatrikulāciju, ar to saistīto dokumentāciju;
  • konsultēt un informēt par dažādiem uzņemšanas un studiju procesa jautājumiem, ārpusstudiju aktivitātēm, studiju iespējām un aktualitātēm;
  • pilnveidot un paplašināt sniedzamos pakalpojumus studentiem, reflektantiem un interesentiem, optimizējot un nodrošinot centralizētu pakalpojumu pieejamību;
  • piedalīties informācijas un studiju popularizēšanas pasākumos atbilstoši SSD kompetencei.

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Uzņemšanas nodaļas vadītāja
Inesa Bušovska

Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Uzņemšanas komisijas speciāliste
Aija Grieze
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Uzņemšanas komisijas speciāliste
Ingūna Čamane
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Uzņemšanas komisijas speciāliste
Irēna Micēviča
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītāja p.i. 
Linda Helēna Gremzde
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089025
Psiholoģe
Viktorija Gaina
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089053
Psihologs (pēdējā semestra klīniskās un veselības psiholoģijas maģistrants)
Artūrs Zaremba
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089053
Studentu apkalpošanas speciāliste
Agnese Gremzde
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089364
+371 26363732
Studentu apkalpošanas speciālists
Linards Čevers
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089364
Studentu apkalpošanas speciāliste
Laura Liepiņa
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089364
Karjeras konsultants ārvalstu studentiem
Aleksandrs Tartinskihs
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089053
Karjeras konsultante
Santa Latkovska
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089053

Universitāte