Studentu servisa departaments

Uģis Citskovskis

Studentu servisa departamenta direktora p.i.

Uģis Citskovskis
Āzenes iela 12–128, Rīga
+371 67089402

 

Studentu servisa departamenta darbības mērķis ir nodrošināt reflektantu uzņemšanu un centralizētu atbalsta pakalpojumu sniegšanu studējošajiem, reflektantiem un interesentiem.

SSD galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt RTU reflektantu uzņemšanu un imatrikulāciju, ar to saistīto dokumentāciju;
  • konsultēt un informēt par dažādiem uzņemšanas un studiju procesa jautājumiem, ārpusstudiju aktivitātēm, studiju iespējām un aktualitātēm;
  • pilnveidot un paplašināt sniedzamos pakalpojumus studentiem, reflektantiem un interesentiem, optimizējot un nodrošinot centralizētu pakalpojumu pieejamību;
  • piedalīties informācijas un studiju popularizēšanas pasākumos atbilstoši SSD kompetencei.

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Uzņemšanas nodaļas vadītāja
Inesa Bušovska

Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Uzņemšanas komisijas speciāliste
Aija Grieze
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Uzņemšanas komisijas speciāliste
Ingūna Čamane
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Uzņemšanas komisijas speciāliste
Irēna Micēviča
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītāja
Una Vorma
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089025
Psiholoģe
Viktorija Gaina
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089053
Projektu vadītāja
Linda Helēna Gremzde
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089025,
+371 26863641
Karjeras konsultante
Marta Rubīna
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089053
Studentu apkalpošanas speciāliste
Agnese Gremzde
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089364
+371 26363732
Studentu apkalpošanas speciāliste
Lelde Vigule
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089364
Studentu apkalpošanas speciālists
Linards Čevers
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089364

Universitāte