Starptautiskās sadarbības departaments

Starptautiskās sadarbības departamenta direktore

Liene Maurīte
Kaļķu iela 1–304, Rīga
+371 67089343

Departamenta mērķis ir veicināt RTU internacionalizāciju, ārvalstu stratēģisko partneru piesaistīšanu ar tai sekojošu sadarbības ilgtspējas nodrošināšanu, studentu, akadēmiskā personāla un administrācijas mobilitātes organizēšanu RTU starptautiskās konkurētspējas palielināšanai.

Departaments

  • Izstrādā un īsteno starptautiskās sadarbības plānu saskaņā ar RTU stratēģiju;
  • organizē jaunu sadarbības līgumu slēgšanu ar ārvalstu augstskolām un citām organizācijām, pārrauga un koordinē šo līgumu izpildi;
  • plāno un nodrošina  RTU studentu, akadēmiskā personāla, pētnieku un administrācijas starptautisko mobilitāti;
  • piedalās dažādu starptautiska līmeņa aktivitāšu īstenošanā.

Starptautiskās sadarbības departamenta struktūru veido divas nodaļas:

  • Starptautiskās institucionālās sadarbības nodaļa;
  • Starptautiskās mobilitātes nodaļa.
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Starptautiskās mobilitātes nodaļas vadītāja
Jolanta Jurēvica

Kaļķu iela 1–302 +371 67089055

Starptautiskās institucionālās sadarbības nodaļas vadītāja p.i.
Inese Džarcāne

Kaļķu iela 1–304 +371 67089812

Universitāte