Personāla un darba vides departaments

Personāla un darba vides departamenta direktors

Jans Šlihte
Kaļķu iela 1–309, Rīga
+371 67089042

 

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Personāla nodaļas vadītāja
Zane Rostoka
Kaļķu iela 1–206, Rīga +371 67089749

Darba aizsardzības nodaļas vecākais speciālists
darba, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā
Jānis Rožanskis

Kaļķu iela 1–118, Rīga +371 67089329

Universitāte

_