Biznesa attīstības un investīciju departaments

Antons Kiščenko Biznesa attīstības un investīciju departamenta direktors

Dr. sc. ing. Antons Kiščenko
Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga
+371 29267723

 

Biznesa attīstības un investīciju departamenta mērķis ir veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar biznesa un sociālajiem partneriem, sekmējot līgumdarbu apjoma palielinājumu, kā arī piesaistīt investīcijas RTU, RTU projektiem un veikt RTU nekustamo īpašumu iznomāšanu
Biznesa attīstības un investīciju departamenta struktūru veido:

  • Biznesa attīstības nodaļa;
  • Investīciju piesaistes un īpašumu iznomāšanas nodaļa;
  • Absolventu nodaļa.

Biznesa attīstības un investīciju departaments savu mērķu sasniegšanai aktīvi sadarbojas ar:

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Departamenta direktora vietnieks
Mareks Zeltiņš

Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29236766

Biznesa attīstības nodaļas vadītājs
Dr. sc. ing. Ilmārs Vīksne

Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29187403
Investīciju piesaistes un īpašumu iznomāšanas nodaļas vadītājs
Ralfs Meždreijs
Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29828628
Vadītāja palīdze
Santa Puškarjova
Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29373757
Absolventu nodaļas vadītāja
Anita Straujuma
Kaļķu iela 1-412, Rīga +371 67089037

Universitāte