Administratīvais departaments

Administratīvā departamenta direktors

Jans Šlihte
Kaļķu iela 1–309, Rīga
+371 67089042

 

Administratīvais departaments nodrošina RTU stratēģiskajiem mērķiem atbilstošus administratīvos procesus un procedūras, izstrādā un īsteno personāla vadības, administratīvā darba kvalitātes vadības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības politikas; nodrošina informācijas tehnoloģijas, dokumentu pārvaldības, bibliotēkas, sporta un kultūras stratēģiju izstrādi un īstenošanu; organizē Senāta, Dekānu padomes un Rektora padomes lēmumu, kā arī rektora rīkojumu izpildes kontroli.

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Personāla nodaļas vadītāja
Zane Rostoka
Kaļķu iela 1–206, Rīga +371 67089749
Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
Vladislavs Minkevičs
Kaļķu iela 1–309, Rīga +371 26620739

Universitāte