Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Finansējošais fonds Statuss Periods
Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās PGI06085 BUNĪ ekonomikas institūts Interreg Europe Īstenošanā 01.08.2019 - 31.01.2023
Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana PGI05955 BUNĪ ekonomikas institūts Interreg Europe Īstenošanā 01.08.2019 - 31.07.2023
Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā Nr.18-00-A01612-000022 Modelēšanas un imitācijas katedra ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Īstenošanā 23.07.2019 - 30.12.2022
Injicējami paššķērssaistoši kompozītu hidrogēli kaulaudu atjaunošanai lzp-2019/1-0005 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Īstenošanā 01.01.2020 - 31.12.2022
Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana LLI-24 Ventspils filiāle Interreg Latvia – Lithuania Īstenošanā 01.04.2017 - 31.03.2019
Radiācijas tehnoloģiju un drošības biomedicīnas un materiālu zinātnē kompetenču stiprināšana LAT0004 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra – SAEA Īstenošanā 01.01.2020 - 31.12.2021
Tekstilmateriāla tehnoloģiska struktūra, kas samazina infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmeni termiskā spektra diapazonā KC-PI-2020/34 Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Smago metālu jonu izdalīšana no notekūdeņiem un to dūņām izmantojot elektrodialīzi caur šķidrām membrānām KC-PI-2020/33 Neorganiskās ķīmijas institūts ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Ballistiski izturīgs koka karkasa sienas modulārais risinājums ar iebūvētam inženierkomunikācijām KC-PI-2020/29 Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma KC-PI-2020/28 Lietišķās ķīmijas institūts ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Kaņepju šķiedras un polilaktīda biokompozītu izstrāde ilgtspējīga dizaina produktu ražošanai KC-PI-2020/27 Dizaina tehnoloģiju institūts ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON KC-PI-2020/21 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Valkājama, enerģētiski neatkarīga cilvēka un apkārtējās vides parametru noteikšanas sistēma KC-PI-2020/20 Tehniskās fizikas institūts ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Ultraskaņas skeneris konstrukcijas materiālu kvalitātes novērtēšanai KC-PI-2020/2 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Kompetenču attīstības platforma, izmantojot mākslīgo intelektu KC-PI-2020/19 Humanitārais institūts ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Betulīna iegūšanas tehnoloģija KC-PI-2017/64 Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 29.01.2018 - 28.07.2018
Ultraskaņas kaula skeneris KC-PI-2017/61 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 29.01.2018 - 28.07.2018
Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai KC-PI-2017/57 Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 29.01.2018 - 28.07.2018
TErmoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D KC-PI-2017/55 Materiālu un konstrukciju institūts ERAF 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” Īstenošanā 01.10.2018 - 30.03.2021
Lielo datu straumju apstrādes spējas servisa veidā (BaSeCaaS) KC-PI-2017/54 Vadības informācijas tehnoloģijas katedra ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 29.01.2018 - 28.07.2018

Atlasīt projektus

Tika atrasti 112 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte

_