Projekts

.
.
Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām
Projekta īsais nosaukums: DOPAnT
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/068
RTU Projektu reģistra numurs: F4124
Struktūrvienība: Telekomunikāciju institūts
Projekta administrētājs: Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.06.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.05.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Vjačeslavs Bobrovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Edgars Kažoks
Projekta kopējais finansējums:
Kopējās attiecināmās izmaksas ir 648 000 EUR, ieskaitot ERAF finansējumu 374 544 EUR apmērā
Projekta kopsavilkums:

Saskaņā ar jaunāko CISCO prognozi globālā IP datu plūsma tuvāko 5 gadu laikā palielināsies gandrīz trīs reizes un līdz 2021. gadam sasniegs 3.3 Zetabitus gadā. Iemesli tam ir arvien lielāks galalietotāju skaits, kā arī jauni un uzlaboti esošie kvalitatīvie pakalpojumi. Tādējādi, lai nodrošinātu informācijas pārraidi reāllaikā, ir nepieciešami lielāki datu pārraides ātrumi. Tas rada jaunas problēmas optiskās pārraides sistēmām, viena no tām ir optisko signālu pastiprināšana. Optiskie pastiprinātāji ir ļoti aktuāli arī signālu apstrādes tehnikas kontekstā, kas balstās uz nelineāro optisko efektu pielietojumu. Piemēram, vairāku viļņu garuma gaismas avoti, viļņu garuma pārveidotāji, pilnīgi optiskie reģeneratori u.c. Šādiem pielietojumiem parasti ir vajadzīga liela optiskā jauda, lai ierosinātu vajadzīgo nelinearitāti.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
DP1- Leģēto optisko pastiprinātāju veidu, risinājumu un to pielietojumu izpēte optisko signālu pastiprināšanā;
DP2- Daudzmodu pumpējošo avotu novērtējums un pumpējošās gaismas ievades paņēmienu izstrāde dubult-apvalka leģētām optiskajām šķiedrām;
DP3- Uzlabotas veiktspējas šķiedru optiskā pastiprinātāja izpēte simulācijas vidē un tā eksperimentālā izstrāde;
DP4- Eksperimentāli izstrādātā šķiedru optiskā pastiprinātāja pārbaude esošā komerciālā šķiedru optiskajā pārraides līnijā;
DP5- Projekta ietvarā radīto rezultātu izplatīšana.
Sadarbības partneris:
  • AFFOC Solutions SIA
  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Publicēts RTU mājas lapā: 01.06.2019.

Universitāte

_