Projekts

.
.
Planāra lauka emisijas mikrotriodes struktūra
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Planāra lauka emisijas mikrotriodes struktūra
Projekta īsais nosaukums: .
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/20/A/109
RTU Projektu reģistra numurs: 4486
Struktūrvienība: Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2021.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līguma aģentūra
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Jurijs Dehtjars
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Inga Misiņa
Projekta kopējais finansējums:
Kopējais finansējums 540539.16 EUR, t.sk. ERAF finansējums 444809.67 EUR, VB - 55189.04 EUR, RTU līdzfinansējums (naudā) 8585.78 EUR, RTU līdzfinansējums (ieguldījums natūrā) 7643.94 EUR, privātais finansējums 28849.93 EUR.
Publicēts RTU mājas lapā: 31.03.2021.

Universitāte