Projekts

.
.
Studiju kursa izstrāde “Energoelektronikas pārveidotāju siltuma pārvaldīšanas sistēmas kosmosa aparātiem”
Projekta nosaukums: Studiju kursa izstrāde “Energoelektronikas pārveidotāju siltuma pārvaldīšanas sistēmas kosmosa aparātiem”
Projekta īsais nosaukums: ESA4Academy
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 4000130629/20/NL/SC
RTU Projektu reģistra numurs: 4377
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Projekta administrētājs: Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Finansējošais fonds: Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) fonds
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.08.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.07.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: ESA
Projekta zinātniskais vadītājs: Iļja Galkins
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Iļja Galkins
Projekta kopējais finansējums:
50 000 EUR, 30 000 EUR - RTU daļa, 20 000 EUR - Allatherm SIA daļa
Projekta kopsavilkums:

Lai gan jaudas elektronika ir galvenā tehnoloģija dažādu rūpniecības, mājsaimniecības un citu specifisku lietojumu veiksmīgai ieviešanai, jaudas elektronikas iepakošana un siltuma pārvaldība ir galvenās tehnoloģijas pašas elektroelektronikas veiksmīgai ieviešanai. Šī iemesla dēļ attiecīgās studiju disciplīnas tiek iekļautas dažāda līmeņa elektrotehnikas un elektronikas inženierzinātņu studiju programmās. Tomēr šādos kursos bieži tiek aplūkota tipiska elektrisko pārveidotāju rūpnieciskā vai mājsaimniecības darbības vide un mazāka uzmanība tiek pievērsta konkrētām lietojumprogrammām, kurām var būt būtiski ierobežojumi. Piemēram, intensīvi izstrādājot kosmosa lietojumus, siltuma pārvaldībā un iepakošanā jāņem vērā papildu ierobežojumi: siltumu var intensīvi pārnest tikai ar starojumu, visiem kosmosa objektiem zaudējot enerģiju, fona apstarošanas līmeni utt. Šis projekta pieteikums ir vērsts uz kursa izstrādi, kurā ņem vērā šādus ierobežojumus.Mērķis ir izstrādāt studiju kursu, ieskaitot tā atbilstošo literatūru un aparatūru, kurā visaptveroši ņemti vērā aviācijas un kosmosa lietojumu ekspluatācijas apstākļi un ierobežojumi, kurus šie nosacījumi attiecas uz jaudas elektronikas termisko vadību un iesaiņošanu. Cits mērķis ir novērtēt izstrādāto studiju kursu reālā mācību vidē - kā brīvas izvēles kursu universitātes studentiem, kas nodrošina studiju programmas elektrotehnikas un elektronikas jomā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. uzdevums. Kursa specifikācijas un sākotnējā satura izstrāde.
2. uzdevums Detalizēta kursa satura izstrāde.
3.1. Uzdevums. Lekciju komplekta sagatavošana.
3.2. Uzdevums. Laboratorijas komplekta sagatavošana.
4. uzdevums. Kursa prezentācija.
5. uzdevums. Kursa analīze.
Sadarbības partneris:
  • SIA ALLATHERM
Publicēts RTU mājas lapā: 03.08.2020.

Universitāte

_