Projekts

.
.
Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros
Projekta nosaukums: Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros
Projekta īsais nosaukums: EUROCC
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: H2020-JTI-EuroHPC-2019-2
RTU Projektu reģistra numurs: 4375
Struktūrvienība: Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju atbalsta centrs
Projekta administrētājs: Radioelektronikas institūts
Finansējošais fonds: Horizon2020
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.08.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Eiropas Komisija, Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Mārīte Treijere
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 56 329 833.85 EUR
Projekta kopsavilkums:

EuroCC galvenais mērķis ir ieviest Eiropas atbalsta struktūru, kuras pamatā ir savstarpēji cieši saistīti valstu kompetences centri (NCC), lai ļautu un atbalstīt akadēmisko aprindu, valsts pārvaldes un rūpniecības nozari (īpaši MVU) gūt labumu no HPC pieejamo zināšanu, pieredzes un resursu priekšrocībām Eiropa.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta galvenās aktivitātes visam tīklam kopumā un katra Kompetences centram atsevišķi ir cieši koordinētas. Latvijas Kompetences centram plānoti šādi pasākumi:

1. Pārvaldība. Latvijas Kompetences centra pārvaldes struktūras izveide, speciālistu piesaiste un Ceļa kartes izstrāde.
2. Kompetenču attīstība. Identificēt nepieciešamās zināšanas un prasmes, atrast ekspertus, organizēt mācību pasākumus un veidot mācību līdzekļus.
3. Tehnoloģiju pārnese. Veidot ekspertu tīklu, kas spētu demonstrēt iespējamos superdatoru lietojumus dažādās jomās un sniegt atbalstu to ieviešanai.
4. Sadarbība ar industriju. Meklēt efektīvākos veidus, kā identificēt iespējamās skaitļošanas algoritmu efektīvas pielietošanas jomas, un attīstīt sadarbību.
5. Jaunās kompetences. Sekot līdz attīstībai un apgūt augstas veiktspējas skaitļošanas pielietojumus procesu modelēšanas, mākslīgā intelekta, datu analīzes u.c. aktuālās jomās.
6. Zināšanu krātuve. Apkopot informāciju un izveidot visiem pieejamu demonstrāciju aprēķinu kopu.
7. Komunikācija un sadarbība. Veicināt informācijas izplatīšanu par augstas veiktspējas skaitļošanas iespējām, tās popularizēšanu masu medijos un sociālajos tīklos.
Sadarbības partneris:
  • Štutgartes Universitāte
  • Vīnes Universitāte
  • Ostravas Tehniskā universitāte
  • Dānijas Tehniskā universitāte
  • Tartu Universitāte
  • Viļņas Universitāte
  • Upsalas Universitāte
  • Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome
Publicēts RTU mājas lapā: 02.10.2020.

Universitāte

_