Projekts

.
.
COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā
Projekta nosaukums: COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: VPP-COVID-2020/1-0016
RTU Projektu reģistra numurs: 4359
Struktūrvienība: Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: Valsts pētījumu programmas
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.07.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Zinātnes padome
Projekta zinātniskais vadītājs: Lauris Cikovskis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sandra Vasiļevska
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 497 580.00 EUR (projekta finansējums Rīgas Tehniskā universitātei - 31 415.00 EUR)
Projekta kopsavilkums:

Galvenais šī projekta uzdevums ir izveidot labi strukturētu, drošu un centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, lai atbalstītu vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu biomarķieru un ārstēšanas stratēģiju izstrādi, un veicinātu starptautisku sadarbību. Projekts būs būtiska daļa no Valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” visaptverošā mērķa. Projekta koncepta pamatā ir centralizēta pakalpojumu sniegšana zinātniskajām grupām, kas iesaistītas COVID-19 izpētē, ierobežojot darbību nevajadzīgu pārklāšanos, kas saistīta ar pacientu iesaisti pētījumā, datu un paraugu vākšanu, un analītisko testu veikšanu. Projekta ietvaros tiks sasniegti šādi rezultāti: (1) izveidota biobanka, kas ietver bioloģisko materiālu, klīniskos un antropometriskos datus no lielākās daļas COVID-19 pacientu Latvijā; 2) COVID-19 pacientu standartizētu analīžu, tajā skaitā bioķīmisko, molekulāro un imunoloģisko marķieru, testu rezultāti; (3) izveidota atvērta datu platforma, kas nodrošina nepieciešamos rīkus un piekļuvi visiem ar COVID-19 saistītajiem klīniskajiem un analītiskajiem datiem infekcijas izpētei un veselības aprūpes praksei. Projekta rezultātā tiks nodrošināta tūlītēja un atvērta pieeja visiem resursiem un datiem, kas iegūti un ģenerēti šī projekta laikā. Lai ievērotu atvērtās zinātnes principus, –omics dati tiks deponēti publiskajās datu krātuvēs un piedāvāti starptautiskām COVID-19 iniciatīvām.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
WP 3 Atvērtas platformas izveidošana, nodrošinot piekļuvi visiem ar COVID-19 saistītajiem klīniskajiem un analītiskajiem datiem

WP4 Pārvaldība, publicitāte un starptautiskā sadarbība.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC)
Publicēts RTU mājas lapā: 20.07.2020.

Universitāte

_